Tijdens de gemeenteraadsvergadering over de begroting voor 2023 protesteerden Rivo en Excelsior tegen de tariefsverhoging van 8 procent.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering over de begroting voor 2023 protesteerden Rivo en Excelsior tegen de tariefsverhoging van 8 procent. Foto: Jan Joost

College krijgt de wacht aangezegd

Algemeen

RIJSSEN - Omdat Burgemeester en Wethouders aanvankelijk weigerden de zogenaamde begrotingsscans te verstrekken, waar de fractie van Gemeentebelang (GB) om had gevraagd, wilde deze partij een motie van afkeuring indienen tijdens de begrotingsvergadering van vorige week vrijdag.

De andere politieke partijen vonden zo’n blijk van afkeuring totaal niet passen bij de open cultuur en de sfeer van vertrouwen die er altijd geheerst heeft tussen de politieke partijen in de gemeenteraad. Er werd dan ook vaak geschorst en flink overlegd om Gemeentebelang tot andere gedachten te brengen.

In de gemeenteraad overheerste vooral onbegrip over de weigering van B en W om scans af te geven. In de scans staat te lezen welke overwegingen het College heeft gemaakt bij het opstellen van het huishoudboekje voor volgend jaar.

Volgens wethouder Erik Wessels (CDA) zou het College wettelijk niet verplicht zijn deze stukken te geven. “Daarin staan persoonlijke beleidsopvattingen van onze ambtenaren en die hoeven niet ter discussie gesteld te worden.” Fractievoorzitter Rob Meijerink (GroenLinks PvdA) vond de gang van zaken opmerkelijk. “In het verleden is dat nooit een probleem geweest. Er staat nooit een naam van de ambtenaar onder. Dat is ook geen probleem. We gaan daar heel zakelijk mee om. Ik vind dat ze volgend jaar gewoon bij de begroting moeten zitten.”

Harde woorden waren er van SGP-fractievoorzitter André Scheppink. “Ik vind deze gang van zaken totaal onbevredigend. Persoonlijke beleidsopvattingen van onze ambtenaren komen vaak genoeg voor. Daar wordt nooit een probleem van gemaakt. Die sfeer hebben we nooit gehad. En als bepaalde informatie niet in de openbaarheid mag komen, dan kunnen we ons in vertrouwen informeren.” 

Volgens Scheppink ontstaat zo een sfeer dat het College niet alles wil delen. “Dat hebben we nog nooit gehad. We zijn voor open en transparant. Deze documenten moeten in het vervolg gewoon geleverd worden.” GB-fractievoorzitter Erik Alberda had een slecht gevoel over de weigerachtige houding van het College, dat overigens de gevraagde documenten wel had verstrekt toen GB had gedreigd naar de bestuursrechter te stappen. 

Het verweer van het College, het ontbreken van excuses en geen beterschap voor de toekomst beloven, leidden ertoe dat hij zijn motie toch wilde indienen. Wethouder Wessels sprak echter zijn treurnis uit over de gang van zaken en beloofde de raad in de toekomst alle informatie te geven waarom gevraagd werd, “we volgen de lijn Scheppink”, trok GB de motie in. Alberda zei dat met de nodige moeite te doen, “maar ik ben wel heel blij met de steun die we van alle andere fracties hebben gekregen.”

Afbeelding
Jaarlijkse kerstmarkt bij de Mensingboerderij 12 uur geleden
Afbeelding
Koor Jong van Hart geeft twee concerten 18 uur geleden
Afbeelding
Aan de wandel na de kerstdagen 22 uur geleden
Afbeelding
'Op een dag lees ik voor uit mijn eigen boek' 8 dec., 19:52
Afbeelding
s.v. Rijssen boekt in eigen huis zege op Hardenberg '85 8 dec., 17:52
Afbeelding
Rotaryclub zamelt 7000 euro in voor 't Leijerweerd 8 dec., 11:51
Afbeelding
Adventszangavond 8 dec., 10:02
Afbeelding
Holtens station weer bij de tijd 8 dec., 07:56