Burgemeester Jurgen van Houdt legt de eed af tegenover Commissaris van de Koning Andries Heidema. V.l.n.r. de raadsleden Jan Erik Rietman en Ewart Bosma (beiden SGP) en raadsgriffier Gert Veerman.
Burgemeester Jurgen van Houdt legt de eed af tegenover Commissaris van de Koning Andries Heidema. V.l.n.r. de raadsleden Jan Erik Rietman en Ewart Bosma (beiden SGP) en raadsgriffier Gert Veerman. Foto: Jan Joost

Jurgen van Houdt (CU) geïnstalleerd

Algemeen

RIJSSEN-HOLTEN - Jurgen van Houdt (41) is donderdagmiddag in een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Rijssen-Holten. 

De installatiedag begon met het opwachten van de burgemeester en zijn gezin bij de molen in Dijkerhoek. Daar stonden de Folkloristische Hoolter Daansers en de brandweerkorpsen die de burgemeester staande hielden voor de traditionele meutborrel. De stromende regen mocht de pret niet drukken en het gezelschap verplaatste zich snel naar het gemeentehuis in Rijssen.
Tijdens de bijzondere raadsvergadering werd eerst het woord gevoerd door de Overijsselse Commissaris van Koning Andries Heidema. Tegenover hem legde Van Houdt daarna de eed af.

Vertrouwenscommissie 

SGP-fractievoorzitter André Scheppink sprak namens de vertrouwenscommissie, die de komst van Van Houdt heeft voorbereid. Vanwege dialectmaand maart begon hij zijn toespraak in de streektaal: “Ik zol teegn Jurgen van Houdt wiln zegn: der an met de lippe! Zo doo’w det in Riessen.”

Lopen en fietsen

Eerste loco-burgemeester Ben Beens (SGP) schetste de persoon Jurgen van Houdt en legde nadruk op diens sportieve inslag. Van Houdt is een fervent hardloper en fietser. Atletiekdeskundigen spraken intussen al met een zekere eerbied over de snelle tijden die de nieuwe burgemeester op zijn sportprestatielijstje heeft staan. Van Houdt kreeg de ambtsketen door Ben Beens omgehangen.

Gulle lach

Burgemeester Roelof Bleeker van Enschede voerde het woord namens de Twentse burgemeesters en hij sprak Van Houdt ook toe als zijn oud-wethouder. “Het burgemeesterschap past bij jou. Arco Hofland stond bekend om zijn gekleurde brilmonturen, maar Jurgen van Houdt heeft geregeld mooie schoenen aan. Maar hij heeft ook gelukkig werkschoenen. Hij is plichtsgetrouw, zeer betrokken, goed opgeleid en hij beschikt over een gulle lach.”

Namens de gemeenteraad sprak plaatsvervangend raadsvoorzitter Ewart Bosma (SGP). Hij had als thema “De burgemeester van Rijssen-Holten” genomen en met een knipoog werkte hij dat uit in drie punten: 1. zijn persoon; 2. zijn ambt; 3. zijn gemeente. De hilariteit bereikte een toppunt toen Bosma met tevredenheid constateerde dat de wethouders ondertussen een rol pepermunt doorgaven.

Super eervol

Tenslotte kwam de kersverse burgemeester Van Houdt (CU) aan het woord. Hij zei het super eervol te vinden om als burgemeester van Rijssen-Holten aan de slag te gaan. Rijssen-Holten is de eerste gemeente waar Van Houdt burgemeester is. Met onderkoelde humor zei hij daarover: “Ter uwer geruststelling: ik heb in Enschede als wethouder in 9 jaar tijd 6 burgemeesters meegemaakt. En ik dacht: als zij het kunnen....”

Onze Holterberg

Van Houdt liet merken al goed ingevoerd te zijn, want bij de natuurgebieden sprak hij over “meerdere bergen, waaronder ónze Holterberg.” Hij memoreerde zijn overleden vader die deze dag node gemist werd en besloot met de wens uit Psalm 122 vers 3: “Dat vreed’, en aangename rust,/ En milde zegen u verblij’;/ Dat welvaart in uw vesting zij,/ In uw paleizen vreugd’ en lust.” Daarna sloot hij voor de eerste keer als burgemeester van Rijssen-Holten de raadsvergadering.


Voorzitter André Scheppink (SGP) van de vertrouwenscommissie spreekt de nieuwe burgemeester toe. - Foto: Jan Joost

Afbeelding
Looft den Heer uit Notter geeft Passie-paasconcert 16 uur geleden
Afbeelding
Vol programma Koningsfestival 26 mrt., 20:35
Afbeelding
Komende weken expositie van Pieter den Hertog 26 mrt., 17:58
Afbeelding
Stille week in de Rijssense Schildkerk Goede Vrijdag 26 mrt., 13:44
Afbeelding
Hospice klaagde niet over geluid After Summer Party 26 mrt., 11:59
Afbeelding
Niet slopen maar het straatbeeld behouden 26 mrt., 09:53
Afbeelding
Verkoop van zelfgemaakte producten op Voorjaarsmarkt 26 mrt., 07:51
Afbeelding
Nieuw erfgoedbeleid moet geen papieren worden 25 mrt., 19:48