Namens de omwonenden voerde Ad van de Leer van de Brilsteeg het woord in de Commissie Maatschappelijke Dienstverlening.
Namens de omwonenden voerde Ad van de Leer van de Brilsteeg het woord in de Commissie Maatschappelijke Dienstverlening. Foto: Jan Joost

Omwonenden AZC weer bij politiek

Algemeen

RIJSSEN-HOLTEN - De omwonenden van het toekomstige Asielzoekerscentrum De Lindenberg waren maandag opnieuw in het gemeentehuis om hun bezwaren tegen de komst van het AZC kenbaar te maken. De leden van de Commissie Maatschappelijke Dienstverlening (MDV) spraken opnieuw over het AZC. Op verzoek van Gemeentebelang was het onderwerp nogmaals op de agenda gezet. 

Namens de vele aanwezige omwonenden maakte Ad van de Leer van de Brilsteeg gebruik van het inspreekrecht. Hij zei niet geïnformeerd te zijn door B en W, de raadsleden en de krant. “Ik kan mij daarom niet te weer stellen. Wat gaan we nu doen? In de  raadsbrief van 10 juli staat dat u positief staat tegenover de aankoop van vakantiepark De Lindenberg voor het COA. Alle tien insprekers in juli waren tegen en toch gaat u over tot aankoop.” Van de Leer zei dat het draagvlak voor het AZC ontbreekt bij de bevolking. “Onze belangenbehartigers zitten in de gemeenteraad. Zij moeten voor onze belangen opkomen en ik hoor niets.” 

Van de Leer zei het erg storend te vinden dat in de klankbordgroep van de omwonenden, niet gesproken mag worden over de locatie, het aantal asielzoekers en de duur van hun verblijf. “Wat heb je daar dan aan?” Hij kondigde aan bezwaar aan te tekenen tegen de vergunning die het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gaat aanvragen. Wij gaan de zaak traineren. De inwoners van Rijssen-Holten moeten gehoord worden en dat is onvoldoende gebeurd de afgelopen tijd.” Commissielid Jan Beunk van Gemeentebelang zei de humanitaire gronden waarop het AZC er zou komen te ondersteunen. “Maar de wijze waarop vinden wij niet goed. Wij stellen als voorwaarden: alleen statushouders en bij voorkeur gezinnen. Ook willen we dat er huizen op het AZC komen voor onze eigen inwoners. Dat kan helpen bij de integratie.” Rindert Ekhart (CDA) plaatste kanttekeningen bij de voorwaarden van GB: “Als alle gemeenten dit gaan doen, dan is dat geen oplossing voor het probleem dat landelijk speelt.” Bart-Jan van den Berg (VVD) vond dat GB een populistische toon aansloeg in de discussie over het AZC.

Wethouder Bert Tijhof (CU) vond dat in juli in de discussie over het AZC veel duidelijkheid was verschaft. Richting inspreker Van de Leer zei hij te betreuren dat deze geen persoonlijk gesprek had aangevraagd. “Ik heb opgeroepen zich te melden als u een persoonlijk gesprek had gewild. Veel Borkeldbewoners hebben dat gedaan en we hebben waardevolle gesprekken gevoerd. Het zal aan het College niet liggen om met u in gesprek te gaan. De uitnodigingen voor de klankbordgroep zijn al verstuurd en er komen 40 mensen in het Kulturhus in Holten om erover te praten.” Volgens de wethouder liggen de locatie, het aantal asielzoekers en de duur vast. “Daarom heeft het geen zin daarover nog te praten. Maar over alle andere zaken gaan we praten. Op basis daarvan leggen we de bestuursovereenkomst met het COA vast.”

Afbeelding
Jaarlijkse kerstmarkt bij de Mensingboerderij 12 uur geleden
Afbeelding
Koor Jong van Hart geeft twee concerten 18 uur geleden
Afbeelding
Aan de wandel na de kerstdagen 22 uur geleden
Afbeelding
'Op een dag lees ik voor uit mijn eigen boek' 8 dec., 19:52
Afbeelding
s.v. Rijssen boekt in eigen huis zege op Hardenberg '85 8 dec., 17:52
Afbeelding
Rotaryclub zamelt 7000 euro in voor 't Leijerweerd 8 dec., 11:51
Afbeelding
Adventszangavond 8 dec., 10:02
Afbeelding
Holtens station weer bij de tijd 8 dec., 07:56