Jan Berkhoff (CU) voert het woord over de plannen voor de Goolne Ketn.
Jan Berkhoff (CU) voert het woord over de plannen voor de Goolne Ketn. Foto: Jan Joost

Commissie steunt plan Goolne Ketn

Algemeen

RIJSSEN - De plannen voor de nieuwe inrichting van camping De Goolne Ketn aan de Kruisweg zijn op het gemeentehuis goed ontvangen. Volgens wethouder Erik Wessels (CDA) willen B en W van harte meewerken aan dit voorstel. “Maar het is wel mijn rol om alle voors en tegens aan te geven.”

De Commissie Grondgebied debatteerde donderdagavond over het omvormen van de camping tot een woonwijk, waarin de Noabershof een plaats krijgt, maar ook betaalbare woningen voor jongeren en waar ook een enkele grotere vrijstaande woningen zijn geprojecteerd.

Burgerinitiatief

CU-fractievoorzitter Jan Berkhoff zei dat de plannen voor de Goolne Ketn een goed voorbeeld was van een burgerinitiatief waarin campingeigenaar Harbers en Noabershof Riessen het voortouw nemen. Berkhoff legde de vinger bij een quote uit het coalitieakkoord dat de gemeente dienstbaar wil zijn aan de samenleving en daarom dit soort initiatieven zou moeten omarmen. 

Het verwonderde hem dan ook dat het ambtelijk advies bij het voorstel zo veel negatieve kanttekeningen bevatte. “We hebben toch raadsbreed uitgesproken dat het goede plannen zijn? Wat hebt u daar dan mee gedaan?” wilde hij van wethouder Wessels weten.

Voorkeuren

Ook de commissieleden Sander ter Harmsel (Gemeentebelang) en Richard Jansen (SGP) betreurden de negatieve elementen in de onderbouwing. “Het lijkt erop dat het College andere voorkeuren heeft dan de gemeenteraad”, aldus Ter Harmsel. “Maar er is veel vraag naar goedkope woningen die we in andere projecten nooit zo terugzien. Dit initiatief voldoet precies aan die vraag. Veel bedenkingen vallen weg tegen de voordelen. Wij zijn positief.”

Henk Nijkamp (CDA) stond eveneens positief tegenover de plannen. Hij wilde van wethouder Wessels weten of het toestaan van woningbouw op De Goolne Ketn vertraging zou opleveren voor de woningbouwplannen op de Banis. “Dit kan toch gelijk opgaan?” 


De schets voor de nieuwe invulling van camping De Goolne Ketn aan de Kruisweg. Linksboven en midden de Noabershof en onder de vrijstaande woningen. Rechtsboven woningen voor jongeren. - Foto: Noabershof Riessen

Andere visies

Wethouder Wessels zei dat er wat hem betreft woningen op De Goolne Ketn zouden mogen komen. “Daar zijn we het allemaal over eens. Maar ik wil toch wegblijven bij de vraag hoe daar ambtelijk mee omgegaan is. Ik ben verantwoordelijk voor het voorstel en ik kan daar op aangesproken worden. Het is niet de bedoeling geweest om hier negatief over te doen, maar er zijn andere visies die voor de locatie gelden en die moet ik ook aan bod laten komen.”

De vraag of het toestaan van woningbouw vertraging elders zou opleveren, beantwoordde de wethouder ontkennend. Volgens hem worden woningenaantallen wel met elkaar in verbinding gebracht, maar als dat nadelig zou uitpakken, zal Rijssen-Holten bij de provincie aanvragen aanpassen en meer programmeren, zodat er geen vertraging ontstaat.

De plannen voor de nieuwe invulling van De Goolne Ketn voorzien in een woningen waarvan de bewoners met elkaar een Noabershof gaan vormen. In een Noabershof vestigen zich senioren en jonge huishoudens, die bereid zijn naar elkaar om te zien en te helpen als dat nodig is. Er is een gezamenlijke ruimte geprojecteerd waarvan de bewoners gebruik kunnen maken. 

Verder is er op de nieuwe Goolne Ketn ook ruimte voor goedkopere jongerenwoningen.

Afbeelding
Jaarlijkse kerstmarkt bij de Mensingboerderij 12 uur geleden
Afbeelding
Koor Jong van Hart geeft twee concerten 18 uur geleden
Afbeelding
Aan de wandel na de kerstdagen 22 uur geleden
Afbeelding
'Op een dag lees ik voor uit mijn eigen boek' 8 dec., 19:52
Afbeelding
s.v. Rijssen boekt in eigen huis zege op Hardenberg '85 8 dec., 17:52
Afbeelding
Rotaryclub zamelt 7000 euro in voor 't Leijerweerd 8 dec., 11:51
Afbeelding
Adventszangavond 8 dec., 10:02
Afbeelding
Holtens station weer bij de tijd 8 dec., 07:56