De gemeenteraad wil haast maken met de bouw van betaalbare woningen. De flexwoningen aan de Industriestraat staan nog steeds leeg, doordat omwonenden bezwaar hebben aangetekend.
De gemeenteraad wil haast maken met de bouw van betaalbare woningen. De flexwoningen aan de Industriestraat staan nog steeds leeg, doordat omwonenden bezwaar hebben aangetekend. Foto: Peter Bulthuis

‘Haast met bouw betaalbare woningen’

Algemeen

RIJSSEN/HOLTEN - De flexwoningen in Holten, het Enkcoterrein, het muziekonderwijs en een nieuwe zomp kwamen voorbij tijdens de begrotingsvergadering vorige week vrijdag 10 november in het gemeentehuis. 

Erik Albeda (Gemeentebelang) haalde de flexwoningen in Holten aan. Deze tijdelijke woningen zijn door De Goede Woning in samenwerking met de gemeente neergezet aan de Industriestraat. Maar omwonenden hebben bezwaar aangetekend en zijn in het gelijk gesteld. Alberda: “Het college lijkt opnieuw het argument ‘tijdelijk’ te gebruiken om hun zin door te drijven. Bestemming groen wordt omgezet in tijdelijk wonen. En door de tijdelijkheid is er ook geen advies nodig van de welstandscommissie. Communicatie naar omwonenden wordt informeren in plaats van participeren. Omwonenden maken bezwaar en krijgen gelijk en wij snappen dit wel. Tijdelijk voor de gemeente is een lange tijd voor omwonenden. Bij de aankoop van hun huis hielden zij rekening met uitzicht op groen. Dit zijn nu containers geworden. We snappen het kostenaspect, maar iets fraaiers had hier best gemogen. Wat ons nog het meeste steekt, is dat de plannen ter inzage hebben gelegen aan het begin van de zomervakantie. Volgens mij hebben we hier duidelijke afspraken over gemaakt.” 

Wethouder Erik Wessels: “Voor de woningen op de Kol is een vergunning aangevraagd. En op een vergunning gelden wettelijke termijnen, waarop het college moet reageren. Daar hebben we geen optie om iets in een zomerperiode niet te doen. Dat zijn gewoon wettelijke termijnen waar we ons aan moeten houden. Wat het bestemmingsplan betreft, hebben we de afspraak om ter inzagelegging liever niet tijdens de vier weken bouwvak te doen. Maar als dat niet anders kan dan zullen we hierover wekelijks publiceren.”

Enkcoterrein

Alberda benadrukt dat er wel haast moet worden gemaakt met betaalbare woningen. “We hebben begrepen dat diverse nieuwe woningbouwplannen vorderingen maken. Toch is het voor ons frustrerend, dat gezien de enorme behoefte aan betaalbare woningen er al lange tijd niets lijkt te gebeuren. Wanneer gaan we van start op het Enkcoterrein? Waar blijft het onderzoek over eventuele hoogbouw in het Opbroek, wanneer krijgen we het nieuwe ontwerp van de Albert Heijn in Holten te zien? Krijgen we inderdaad een impuls in starters- en seniorenwoningen? En misschien nog wel het belangrijkste: zijn ze dan nog wel betaalbaar?”

Wethouder Erik Wessels: “Het Enkcoterrein komt in december op de raadsagenda te staan. Dan hebben we de vaststelling van het bestemmingsplan bij u voorliggen. Dan gaat het opnieuw voor bezwaar en beroep ter inzage. Dan wordt het gepubliceerd en hebben mensen eventueel de tijd om naar de Raad van State te gaan. Dat hopen we niet, maar als dat goed loopt hebben we eind februari een onherroepelijk bestemmingsplan. Dan kan de schop van het tweede kwartaal volgend jaar de grond in.”

Oversteek bij station

Ook vraagt hij zich af: “Hoe ver is het met de ongelijkvloerse fiets- voetgangersoversteek bij het station in Holten? Waar blijft dit en kan dit nog worden geïntegreerd met de plannen op het Enkcoterrein?” Wethouder René de Koff: De Provincie heeft een ontwerpelijk onderzoek gedaan. Als gemeente hebben we daar nog niet alle onderzoeken afgerond.”

Rindert Ekhart (CDA) is “Blij dat er ruimte is voor structureel extra investering in het muziekonderwijs in Holten. Het zal een impuls geven in de samenwerking tussen het Kulturhus, het Muziekonderwijscentrum en de Holtense Muziekvereniging. Gedurende het jaar ben ik op de hoogte gehouden door de betrokken partijen over de voortgang. De laatste drie maanden wat minder. Kan de wethouder aangeven waar de partijen staan om vanaf volgend jaar tot uitvoering van het plan te komen?” Wethouder René de Koff: “De groep is voortvarend van start gegaan. Ze zitten nu in een afrondende fase om een nieuwe stichting te vormen voor muziekonderwijs in Holten. Ik ben blij dat we daar goede stappen in kunnen zetten.”

Ekhart haalt ook de nieuw te bouwen zomp aan. “De cofinanciering voor een boothuis in Rijssen voor een nieuw te bouwen zomp. We hebben de plannen gezien en zijn daar enthousiast over. Niet alleen een nieuwe zomp zal worden gebouwd uit eigen middelen, maar deze zal ook elektrisch aangedreven zijn. Helemaal van deze tijd.”

Afbeelding
Jaarlijkse kerstmarkt bij de Mensingboerderij 12 uur geleden
Afbeelding
Koor Jong van Hart geeft twee concerten 18 uur geleden
Afbeelding
Aan de wandel na de kerstdagen 22 uur geleden
Afbeelding
'Op een dag lees ik voor uit mijn eigen boek' 8 dec., 19:52
Afbeelding
s.v. Rijssen boekt in eigen huis zege op Hardenberg '85 8 dec., 17:52
Afbeelding
Rotaryclub zamelt 7000 euro in voor 't Leijerweerd 8 dec., 11:51
Afbeelding
Adventszangavond 8 dec., 10:02
Afbeelding
Holtens station weer bij de tijd 8 dec., 07:56