Gemeentebelang heeft gevraagd om de hondenbelasting af te schaffen. Alleen PvdA/ Groenlinks steunde het voorstel.
Gemeentebelang heeft gevraagd om de hondenbelasting af te schaffen. Alleen PvdA/ Groenlinks steunde het voorstel. Foto: Peter Bulthuis

Hondenbelasting gaat prullenbak nog niet in

Algemeen

RIJSSEN-HOLTEN - Het amendement om de hondenbelasting vanaf 1 januari 2024 af te schaffen heeft het niet gehaald. Alleen Gemeentebelang en PvdA/ GroenLinks waren voor. Wethouder René de Koff: “Ik begrijp uw betoog, maar kan hier niet in meegaan.”

Namens Gemeentebelang diende Janette Haverslag-Pekkeriet het amendement in. “Hondenbelasting is een oude belasting. Al sinds de middeleeuwen wordt deze belasting geheven. Ooit vanwege de overlast van zwerfhonden en om verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Tegenwoordig is de hond een maatje in het gezin. En over andere huisdieren wordt ook geen belasting geheven.” Gemeentebelang vindt deze belasting niet meer van deze tijd. “Veel Nederlandse gemeenten hebben inmiddels de hondenbelasting afgeschaft.”

Toch moeten hondeigenaren in de bebouwde kom van de gemeente Rijssen-Holten nog steeds betalen. “Wij zien in de programmabegroting van 2024 een ruime overschot op de meerjarenbegroting 2024-2027”, zegt Haverslag. “Afschaffing van de hondenbelasting kan de gemeente financieel dragen. Er hoeft geen andere belasting te worden verhoogd.”

Het houden van een hond levert volgens haar een positieve bijdrage op bij het tegengaan van eenzaamheid, het in beweging brengen van mensen, sociale contacten, veiligheid en preventie. Daarnaast heeft het merendeel van de Twentse gemeenten de hondenbelasting inmiddels afgeschaft. “Kosten kunnen worden bespaard doordat de registratie, administratie, de inning van de belasting en controle op het hondenbezit achterwege kunnen blijven. Van hondeigenaren wordt verwacht dat ze in de bebouwde kom de hondenpoep van hun hond opruimen.” Wel zou door de gemeente meer handhavend moeten worden opgetreden tegen overlastveroorzakende hondenbezitters.

Rob Meijerink van PvdA/ GroenLinks vindt dat dit bij de kadernota thuishoort. “Dat is ook de reden waarom we dit amendement niet hebben ondertekend.” Maar in hun programma staat dat ze tegen deze aanslag zijn. “Daarom gaan we het wel steunen.” 

Bart Voortman (SGP) geeft geschiedenisles: “In de Middeleeuwen renden de mensen naar buiten met een schep om de poepjes op te ruimen en op de mesthoop te gooien. Want dat was destijds heel wat waard voor de bemesting van de tuin. Nu zijn er geen mensen meer die naar buiten rennen om de poepjes op te ruimen.” Hij vindt daarom dat de taks moet blijven. Sterker nog: dat deze best hoger kan. “Hondenpoep is een van de belangrijkste ergernissen van onze burgers.” 

Jan Berkhof (CU) “Ik weet dat de heer Voortman denkt nog in de Middeleeuwen te zitten. Maar in plaats van schepjes hebben we nu gratis verstrekte zakjes. Ik neem aan dat iedere hondenbezitter de poep opruimt.”

“Wij hebben wel warme gevoelens voor dit amendement”, zegt Elsbeth Deijk van de VVD. “Maar ik heb ook de wethouder gehoord en dat het structurele perspectief toch wel minder rooskleurig is dan een aantal jaren geleden. Dus, ik zou graag van de wethouder willen horen hoe hij tegenover dit amendement staat. Of dit structureel mogelijk is.”

“Als we kijken naar de kosten van de hondenbelasting dan zien we dat er de afgelopen jaren al aanzienlijke verlagingen hebben plaatsgevonden”, weet wethouder René de Koff. “De heffing is al erg naar beneden gegaan.” Voor de eerste hond moet 25,50 euro worden betaald. Voor de tweede en volgende honden 38 euro per jaar. “En dat er nu nog hondenbelasting wordt geheven, heeft alles te maken met het instandhouden van de prullenbakken, het legen daarvan, de zakjes.”

Volgens Berkhof blijft het een beladen onderwerp. “Er lijkt landelijke wetgeving aan te komen dat het verboden wordt. Ons voorstel zou zijn: laten we daar even op wachten. En als dat langer duurt: laten we de goede weg volgen en bij de kadernota aan de orde stellen. Wij zullen tegen dit voorstel stemmen.”

Rindert Ekhart (CDA): “Meerderheid van de inwoners in de gemeente vindt dat hondenpoep in plantsoenen en op straat vaak niet wordt opgeruimd. Wil je die overlast beperken dan zul je moeten blijven investeren in bakken en zakjes. En als je wilt handhaven zal dat ook geld kosten. Dat moet ergens uit betaald worden.”

Afbeelding
Jaarlijkse kerstmarkt bij de Mensingboerderij 12 uur geleden
Afbeelding
Koor Jong van Hart geeft twee concerten 18 uur geleden
Afbeelding
Aan de wandel na de kerstdagen 21 uur geleden
Afbeelding
'Op een dag lees ik voor uit mijn eigen boek' 8 dec., 19:52
Afbeelding
s.v. Rijssen boekt in eigen huis zege op Hardenberg '85 8 dec., 17:52
Afbeelding
Rotaryclub zamelt 7000 euro in voor 't Leijerweerd 8 dec., 11:51
Afbeelding
Adventszangavond 8 dec., 10:02
Afbeelding
Holtens station weer bij de tijd 8 dec., 07:56