<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195025&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Echtpaar Haase–Giesbers viert diamanten huwelijk

RIJSSEN - Op zondag 6 mei is het 60 jaar geleden dat Andries Haasse en Naatje Giesbers elkaar onder het toeziend oog van gemeentesecretaris R. Bosma elkaar het jawoord gaven in het gemeentehuis van Rijssen. Het kerkelijk huwelijk werd daarna in een aansluitende kerkdienst ingezegend door dominee M. Blok in de Noorderkerk in Rijssen.

Het jonge stel Andries (21) en Naatje (18) ontmoette elkaar voor het eerst op het Schild in Rijssen en na zes jaar verkering vond daarna hun huwelijk plaats. Het echtpaar Haase - Giesbers woonde tot het jaar 1964 op de Lentfersweg 13 in Rijssen. Het echtpaar verhuisde vervolgens naar Zwolle om in het jaar 1969 weer terug te keren naar Rijssen om te gaan wonen op hun huidige adres Karel Doormanstraat 14, waar het echtpaar dus inmiddels bijna 50 jaar woont. Het echtpaar ontving zes kinderen, waarvan er vier in Rijssen wonen en twee dochters in Enter. Inmiddels is de familie uitgebreid met achttien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Andries werkte als boekhouder van 1951 tot 1953 bij garage Steenhuizen in Rijssen en vanaf 1953 tot 1969 bij garage Pouw in Deventer. Vanaf 1969 tot zijn pensioengerechtigde leeftijd in 1985 werkte Andries bij het architectenbureau Jorissen in Rijssen. Naatje was inmiddels druk met haar huishouding en de zorg voor haar gezin.

Hobby's
Beide echtelieden hadden hun eigen hobby's. Andries was een verwoed fotograaf, getuige de vele foto's die hij maakte in familieverband. Veel van zijn gemaakte foto's zijn nu nog terug te vinden op zijn Ipad. Eveneens zijn daar te vinden de getuigen van zijn tweede hobby, namelijk het vissen in de wijde omgeving. Naatje had als hobby het handwerken en was daar in haar vrije tijd veelvuldig mee bezig. Nu het echtpaar op leeftijd zijn gekomen hebben ze een gezamenlijke hobby opgepakt, het samen maken van grootte legpuzzels. Het echtpaar is nog redelijk gezond, Andries fietst nog en rijdt nog auto zij het in de buurt voor het halen van boodschappen en familiebezoek.

Dankbaar
Het echtpaar is bijzonder dankbaar dat ze samen met hun familie deze bijzondere dag mogen gedenken, waarbij ze door de jaren heen ook onder moeilijke lichamelijke omstandigheden van Naatje bel steun en houvast mochten ondervinden van de woorden uit hun trouwtekst, namelijk: 'Hij zende uw hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion'. Burgemeester Arco Hofland heeft op maandag 7 mei het diamanten echtpaar bezocht om namens het gemeentebestuur van de gemeente Rijssen-Holten de felicitaties over te brengen. Op 9 juli hoopt het echtpaar in de Poort van Twente samen met hun familie deze bijzondere dag te vieren.

- Dick Tukkers

5 reacties

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195025&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375520&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195035&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195036&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302625&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195026&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>