Het 40-jarig jubileum van De Fakkeldrager

RIJSSEN - In het tweede deel in deze driedelige serie over het 40-jarig bestaan van de Fakkeldrager, willen wij u samen met jeugd- en jongerenwerker van de Fakkeldrager Arjan de ontwikkeling laten zien van 40 jaar jeugd- en jongerenwerk.

In de loop van de eerste jaren breidden de werkzaamheden van de Fakkeldrager zich erg uit. Naast het zaterdagavondwerk, werd de donderdagavond ook een vaste openstellingsavond. Het kinderwerk op de woensdagmiddagen kreeg vorm en ook gehandicaptenwerk werd opgezet. Naast al deze zaken werd de samenwerking gezocht met het Vormingscentrum en daarnaast werden ook activiteiten opgezet in "n Kraans", de oude bieb aan de Bevervoorde. Educatief Centrum de Fakkeldrager was geboren. Computer lessen, Nederlandse taal voor nieuwkomers, Duits en kleding maken werden als vakken gedoceerd. Vele Rijssenaren hebben dan ook op enige manier te maken gehad met de Fakkeldrager. Op vraag van de gemeente werd een werklozenproject opgezet en een klussendienst voor scholen, boomgaardproject, Project Bos en Hei en een stencilservice werden opgetuigd. Sociaal werd de rol van de Fakkeldrager groter en groter. Veel van de destijds gedane zaken en taken zien we nu in andere vormen weer terug. Je zou kunnen zeggen dat de Fakkeldrager destijds erg vooruitstrevend is geweest. Door de terugloop van financiële middelen is in de loop der jaren veel van de taken weer afgestoten. Het jeugdwerk bleef echter volop de aandacht krijgen en ook dat ontwikkelde zich. Bij iedere braderie in de stad stond wel een grote kraam van de Fakkeldrager. Schiettenten, klimmasten en dergelijke werden altijd druk bezocht. Iedere zomer was er destijds een zomerkamp en in groten getale vonden jongeren de weg naar de Kamgaren en later naar de Enterstraat. Onder leiding van de diverse beroepskrachten, die in dienst waren, werden samen met de vrijwilligers de avonden op donderdag en zaterdag gevuld. Op de donderdagen was er inloop en op de zaterdagen werden ook vaak activiteiten georganiseerd. Rond 2000 werd de eerste zeskamp georganiseerd op het veldje aan de Markeloseweg. Zwemmen in de trailer van een vrachtwagen gevuld met water, tot blikgooien, er werd flink uitgepakt bij deze activiteiten. Veel jongeren maakten in die jaren kennis met het jeugdwerk en het pand was geregeld te klein om allen te herbergen, waarbij met name bij filmavonden, de film twee keer gedraaid moest worden en eerder begonnen werd om iedereen toe te kunnen laten. Later werden de bezoekersaantallen minder. Dit liep vrijwel parallel met de komst van het internet en de mobiele telefoon. Het werd meer en meer een zoektocht hoe de jongeren bereikt en geactiveerd konden worden. Van gastlessen van de Bond tegen het Vloeken op de Fruytier, tot extra activiteiten in samenwerking met de Hoge Wal. Van alles werd gedaan om zichtbaar te blijven en zodoende bezoekers te trekken. In samenwerking met de jongeren zelf werd het aanbod van spellen aangepast om zo redelijk actueel te blijven. De toenmalige Bakker Bart belde zelf of hij mocht sponsoren met een winkelactie wat destijds €800,- opleverde om 2 Wii spelcomputers aan te schaffen. De banden met de Hoge Wal zijn flink aangehaald in die jaren en bij vele koopzaterdag mochten wij het plein van de Hoge Wal vullen met leuke activiteiten. Ook werd in die tijd een van de eerste sponsortochten gehouden, en wel voor het Kiwanishuis in Beverwijk. Hierover meer in het laatste deel van deze aflevering over het 40 jarig jubileum van de Fakkeldrager

Dick Tukkers

Meer berichten