<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195025&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
dav
dav

Agathos voor oplossingen

RIJSSEN - In mijn eerste artikel maakte ik melding dat ook in Rijssen een locatie voor ambulante hulpverlening bestaat voor mensen met een psychische, somatische of psychogeriatrische problemen. Het team dat op de locatie aan de Watermolen 12 aanwezig is, werkt in Rijssen, Twenterand en Wierden. In het eerste artikel lieten wij u kennismaken met de organisatie en een gesprek met een aantal ambulante hulpverleners: Aline Voortman, Coby Gerritsen en Rianne Lichtenberg.

In dit artikel kunt u kennisnemen van hun doelgroep, hun werkwijze en hun ondervindingen in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep
Onze doelgroep is heel divers en niet leeftijdsgebonden. We werken bijvoorbeeld met baby's die onder toezicht zijn gesteld, peuters die niet willen eten, basisschoolkinderen die moeite hebben met het krijgen van vriendjes op school, kinderen die worstelen met de scheiding van ouders, pubers met een laag zelfbeeld of depressieve klachten, volwassenen die vastlopen door autisme en ouderen die worstelen met eenzaamheid. De problematiek van iemand heeft zelden alleen invloed op de persoon zelf. Daarom werken wij graag systemisch, dat wil zeggen dat we de omgeving van de cliënt betrekken en ondersteunen. Dat kunnen bijvoorbeeld gezinsleden, familieleden, buren of vrienden zijn. Maar denk hierbij ook aan huisartsen, behandelaren, kerkelijke ambtsdragers, docenten en leerkrachten. Dit gebeurt uiteraard alleen als de cliënt hier toestemming voor geeft.

Werkwijze
Onze insteek is altijd uitgaan van de krachten en mogelijkheden van mensen zelf, geeft Coby Gerritsen aan. We zijn allemaal geschoold in de methode Oplossingsgericht Werken, waarbij niet de problemen, maar de oplossingen centraal staan. Soms lukt het niet om omstandigheden te veranderen en moeilijkheden weg te werken uit je leven. Dan is het belangrijk om in te steken op acceptatie en ermee leren omgaan. Het gaat er dan om dat we cliënten helpen in te zien dat iemands leven niet bepaald wordt door de beperkingen of problemen, maar dat het een onderdeel is. We leven in een gebroken wereld, waarin we te maken hebben met allerlei nare en moeilijke dingen, die soms niet op te lossen zijn en niet overgaan. Denk bijvoorbeeld aan een kind met ADHD of een vorm van autisme bij een partner. We zien veel gezinnen, die te maken hebben met destructief gedrag van kinderen en jongeren. Daarbij moet je denken aan spijbelen, stelen, alcohol- en drugsgebruik, wegblijven van huis. Dat vraagt om een specifieke aanpak, waarbij we ouders intensief ondersteunen met bijvoorbeeld de methodiek Nieuwe Autoriteit of Geweldloos Verzet. Hier zien we prachtige resultaten, waarbij de relatie tussen ouders en kind intact blijft en ouders weer regie en grip ervaren.
Onlangs mochten Coby en ik samen met een collega ondersteuner zijn bij een voorzichtig gesprek tussen een ontspoorde vijftienjarige en zijn ouders, vertelt Rianne. Daar hadden we zowel met de jongere als met zijn ouders lang naar toegewerkt. Het was voor het eerst in ruim twee jaar dat ze weer bij elkaar zaten en samen in gesprek waren.
We zetten ons in voor het verhogen van het welbevinden van onze cliënten en hun omgeving. Een kind dat via een op hem afgestemd pictobord meer structuur ervaart, waardoor er meer rust in het gezin komt. Moeders die ervaren dat ze de hele dag politieagentje moeten spelen en door handvatten weer meer kunnen genieten van hun kinderen. Een ouder waarvan de kinderen vertellen dat ze weer fijn contact hebben met hun vader.

Dick Tukkers


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195025&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195036&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195026&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>