Vogel van de week: Hoppe

RIJSSEN - De vogel van deze week is de hoppe. In Rijssen noemt men hem de skiethoppe.

De hoppe is een voormalige broedvogel op de zandgronden. Hij nestelt in holten van bomen, muren, steenhopen en houten bouwsels. Hij foerageert grote insecten zoals meikevers, rupsen, emelten, veenmollen, slakken en kleine reptielen. Hij zoekt zijn voedsel in schrale vegetaties met veel open plekken en in licht bemeste graslanden. Hij is te herkennen aan een licht roze-bruin verenkleed met zwart-wit gebandeerd. Hij heeft een grote kuif, als indianentooi, die opgericht kan worden om allerlei emoties mee te communiceren. De hoppe heeft een vlinderachtige vlucht en foerageert op de grond.

In de broedtijd heeft hij een hobo-achtige verdragende baltsroep. De hoppe broedt van april tot juni. Hij heeft een legsel met meestal 4 tot 7 eieren. De broedduur bedraagt 14 tot 16 dagen. Vrouwtjes en kuikens verdedigen zich tegen indringers door ze te besproeien met een stinkende vloeistof. De jongen zitten ongeveer 26 tot 30 dagen op het nest voordat ze uitvliegen.
 

Dick Tukkers

Meer berichten
 
Auto zoeker