'Het Leem' nieuw wijkteam Zorgaccent

RIJSSEN - Zorgaccent Rijssen heeft een nieuw wijkteam het licht doen zien onder de naam 'Het Leem'.

Deze naam is bekend gemaakt tijdens een feestelijke, gezellige en goed geslaagde middag met cliënten, collega's en familieleden. Een belangrijke ontmoeting voor alle partijen, omdat op deze wijze, onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers, de verpleging en de cliënten elkaar eens zagen in een andere rol.

Werkzaamheden

Dit nieuwe wijkteam zal haar werkzaamheden voor Zorgaccent verrichten in de omgeving van Oranjestraat, Het Lenfert, Enterstraat, de Markeloseweg en de tussenliggende straten. Dit team is een afsplitsing van andere wijkteams die te groot werden en omdat Zorgaccent het belangrijk vindt dat er vanuit kleinschalige teams gewerkt wordt. 'Het Leem' bestaat uit allemaal vertrouwde gezichten in deze omgeving. Het team biedt wijkverpleging aan, zodat men zolang mogelijk thuis kan blijven wonen met zorg die afgestemd is op wat er nodig is. Nabij en welbevinden is iets waar dit team voor wil staan. Dit doet zij dan ook door te werken met allemaal zeer betrokken medewerkers. 'Warme zorg' bieden is een must. Verder is het bieden van deskundige hulp belangrijk, dit doet het team door samen te werken met andere disciplines, zoals mantelzorgers, huisarts, apotheek, fysiotherapie en ergotherapie. Deze verbinding maakt het team sterker en zo kunnen ze zorg bieden die nodig is! Doordat het team in de wijk werkt, zijn zij altijd dichtbij en dat schept een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Zelfredzaamheid is ook erg belangrijk, kijken naar waar de eigen mogelijkheden liggen. Wat kan iemand nog wel en wat kan gedaan worden zodat mensen zelfredzaam blijven. Kijken naar wat kan, in plaats van niet meer kan. Hiervoor wordt waar nodig ook zorgtechnologie ingeschakeld.

Dick Tukkers

Meer berichten
 
Auto zoeker