<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195025&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Markten in het verleden en heden van Rijssen

RIJSSEN - Met weemoed naar vroeger kijken veel oudere veehandelaren, markthandelaren en oudere inwoners van Rijssen terug op de florerende markten, die in het verleden plaatsvonden in Rijssen. Reeds vanaf 6 uur 's morgens vroeg was er al veel actie in Rijssen, te beginnen op de veemarkten en vervolgens op de warenmarkten, met veel publiek vanuit de verre omgeving.

In het jaar 1850 bestond er in Rijssen al een weekmarkt de zogenaamde 'Beestenmoark'. Hier werden paarden, runderen, schapen en varkens verhandeld. Vanaf het jaar 1867 werd deze 'Beestenmoark' gehouden op de tweede en vierde maandag van de maand. Tevens was er een warenmarkt rond 1870 op woensdag. De paardenmarkt was achter de Schildkerk, de kalvermarkt was op de Brink (Oosterhofweg-Enterstraat) en de rundermarkt op de Smittenbelt. Sinds het jaar 1904 werd de varkensmarkt gehouden op De Hagen en vanaf 1971 ook de rundermarkt. In het jaar 1917 werden er op het Stationsplein in Rijssen runderen verhandeld en vanaf 1918 op de Oude Veemarkt. Deze markten waren een sociaal gebeuren. Omdat tijdens deze veemarkten de vrouwen van de veehouders mee kwamen om op de warenmarkten en in de winkels te gaan winkelen, was het vooral in de vakantieperiodes zowel op de vee- als de warenmarkten een drukte van belang.

Einde van de veemarkten
Helaas zijn sinds het jaar 2001 door het uitbreken van MKZ en andere dierenziekten de veemarkten gesloten en vindt de handel in dieren via de computer en dergelijke plaats. Ook de warenmarkten zijn gedeeltelijk de dupe geworden van de opkomst van de techniek. Waren en producten worden voor een groot deel ook online verhandeld. Wij mogen ons in Rijssen nog gelukkig prijzen met een warenmarkt op maandagmorgen en op zaterdag. Op deze markten doen de marktkooplieden hun uiterste best doen om hun waren te promoten met de laatste trends voor de ambulante handel en het diverse aanbod van verse waren en producten. Het vakmanschap van de marktkoopman, de voorlichting van deze over de te verkopen producten en de service die wordt verleend staan hoog in het vaandel. Tevens maken deze marktkooplieden al jaren deel uit van deze markten wat een vertrouwd beeld geeft. En dan biedt Rijssen natuurlijk ruimte voor de vijf jaarlijkse Lommerdmarkten die worden gehouden in het centrum van Rijssen en veel publiek en gezelligheid opleveren, zowel voor jong als voor oud.

Dick Tukkers


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195025&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195036&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195026&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>