<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195025&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

De bijzondere historie van Rijssen: De godsdienst in vroegere jaren

RIJSSEN - In het derde artikel over de bijzondere historie van de stad Rijssen gaat over het geloof in Rijssen door de jaren heen. Heel Twente was katholiek, maar in het jaar 1598 werd er mede onder invloed van Maarten Luther en Johannes Calvijn een resolutie aangenomen in Nederland waarin het rooms katholieke geloof moest worden ingewisseld voor een protestantse leer.

De redenen van deze wijziging was het volgende: in 1569 waren de Nederlandse gewesten in opstand gekomen tegen hun landsheer Philips de tweede, koning van Spanje. Dit viel samen met een over Noord Europa trekkende beweging tegen de kerk van de roomse paus, omdat ze niet tevreden waren met de leer en veel gebruiken in de in de rooms katholieke kerk plaats vonden. Deze reformatie werd van bovenaf opgelegd door een discreet van stadhouder Willem de eerste. In dit discreet was vastgelegd dat alle priesters voor de keus werden gesteld, zich tot het nieuwe geloof te bekeren of anders hun ambt neer te leggen en de kerk te verlaten.

Rijssen tegendraads
Maar dit dreigement bleek in Rijssen weinig uit te halen. Van het jaar 1601 tot het jaar 1628 probeerde de classis Deventer grote druk uit te oefenen om de reformatie door te zetten. De tijd was de katholieken goed gezind, omdat de bisschop en kardinaal Spinola Oldenzaal veroverde, waardoor heel Rijssen weer katholiek werd. De magistraat van Rijssen luisterde niet naar de classis Deventer en ook de oude pastoor Rutgers Braemcamp oefende na afzetting het priesterambt weer uit en celebreerde soms de katholieke mis voor de gelovigen. De classis verbood alle soorten van zogenaamde ''paapse'' afgoderij. De grotendeels nog katholieke bevolking ging op bedevaart naar het Heilige Bloedhuis in de Martinuskerk in Markelo, waar een reliek van het Heilige Bloed werd bewaard. Diezelfde bevolking werd onder druk en op straffe van grote geldboetes gedwongen om niet deel te nemen aan deze ''paapse'' (rooms –katholieke gewoonte). De periode na pastoor Braemcamp bleef woelig in Rijssen en Rijssen bleef voor de classis van Deventer een stad met een tegendraadse bevolking, die aanvankelijk niet luisterde naar de orthodox calvinistische protestantse classis. In latere jaren zou echter het protestantisme in de stad Rijssen meer en meer de boventoon gaan voeren; het thans zo kenmerkende uiterst protestantse en bevindelijk gereformeerde karakter van de stad Rijssen vinden echter hun oorsprong pas in de achttiende en negentiende eeuw.

Dick Tukkers


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195025&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195036&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195026&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>