Foto: Arjan Baan

Vogel van de week: Vennemuske

RIJSSEN - De vogel van deze week is de vennemuske, in het Nederlands genaamd de roodborsttapuit. De roodborsttapuiten zijn te zien op de heide, in de duinen, in ruige open moerasgebieden en in half open boerenland.

Zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben een oranje borst, waarbij de mannetjes het meest opvallen. De vrouwtjes hebben daarnaast twee witte vlekken op de bovenvleugel. De mannetjes hebben dat ook maar daarnaast een witte stuitvlek, witte halszijden en een zwarte kop. Hij zit vaak op de top van heidestruiken. Deze vogels hebben twee typen zang, een snelle riedel met metaalachtige klanken en een baltszang met meer pauzes en heldere fluittonen. Het voedsel van de roodborsttapuit bestaat uit hoofdzakelijk insecten, zoals langpootmuggen, wormen, rupsen, spinnen, slakken en verder zaden en bessen. Roodborsttapuiten broeden op hoge zandgronden, langs de gehele kust inclusief de Waddeneilanden en de Zeeuwse Delta. Het nest dat ze maken is vaak dichtbij de grond, goed verscholen in dichte vegetatie. De roodborsttapuit heeft wel 3 à 4 legsels per seizoen van meestal 4 tot 6 eieren. De broedduur bedraagt 14 à 15 dagen. De jonge vogels zitten 13 tot 16 dagen in het nest en zijn na het uitvliegen nog ongeveer 8 tot 14 dagen afhankelijk van de ouders.
 

Dick Tukkers

Meer berichten
 
Auto zoeker