Treurnis om het zwijgen van Klein Velderman (D66)

Foto: Jan van de Maat

RIJSSEN - Je kunt als raadsleden elkaar niet meer vertrouwen als iemand stiekem geluidsopnamen maakt van een besloten vergadering en die doorstuurt naar de krant.

Daarop liet burgemeester Arco Hofland een onderzoek instellen door de Officier van Justitie. Die ondervroeg de meeste fractievoorzitters. Het lek kwam niet boven water, maar uit haar rapport bleek dat D66-fractievoorzitter Herman Klein Velderman (foto) niet wilde praten. Het merendeel van de partijen sprak daar zijn treurnis over uit in een motie die werd ingediend door SGP-fractievoorzitter André Scheppink.

Treurnis
De fractievoorzitters wilden van Klein Velderman weten waarom hij had gezwegen. Na lang debatteren gaf hij toe dat hij geen informatie aan de krant had doorgegeven. "Maar u weet dat er op bepaalde dossiers af en toe een sterke verbondenheid is tussen sommige fracties." Zijn zwijgen tegenover de Officier van Justitie was dan ook een soort daad van protest daar tegen. Op internet had hij gelezen dat het zwijgen zijn goed recht was en "ik wilde wel eens zien waar dit eindigt in deze raad. Welnu dat is dus deze motie van treurnis."

Verdenking
De andere partijen vonden in eerste instantie dat Klein Velderman door te zwijgen de verdenking op zich laadde. Na diens bekentenis dat hij niet gelekt had, werd het moreel verwerpelijk gevonden dat hij zijn persoonlijk belang stelde boven het algemeen belang. Alleen Rob Meijerink (PvdA) steunde de motie van treurnis niet. Hij bestempelde het zwijgen van Klein Velderman als "niet handig", maar een motie van treurnis vond hij een te zwaar middel.

Overigens was iedereen het er wel over eens dat het onderlinge vertrouwen door dit soort acties schade op oploopt en dat maakt het samenwerken met elkaar er niet gemakkelijker op. Omdat niet alle fractievoorzitters gehoord waren door de Officier van Justitie, stelde GB-fractievoorzitter Jan Beunk voor om het onderzoek op dat punt alsnog compleet te maken en ook de niet gehoorde fractievoorzitters alsnog te verhoren. Daarmee ging de gehele gemeenteraad akkoord.

Meer berichten
 
Auto zoeker