Foto:

Gerrit en Jo Dannenberg 60 jaar getrouwd

RIJSSEN - Op woensdag 4 december mocht het echtpaar Gerrit Dannenberg (79) en Jo Dannenberg – Rozendom (79) hun diamanten bruiloft vieren.

Het echtpaar ontmoette elkaar op jeugdige leeftijd op de Kamgoarn, waar ze beiden werkzaam waren. Na ongeveer drie jaar verkering hadden ze het wel bekeken en trouwden op 19-jarige leeftijd. Ze gingen wonen bij zijn ouders op de hoek Moddeweg –Nijverdalseweg, een jaar in de Prinsenstraat en onderhand wonen ze al weer 34 jaar op hun huidige adres in Rijssen. Het echtpaar ontving twee zoons en zag de familie uitbreiden met twee schoondochters, twee kleinkinderen, die allemaal in Rijssen wonen en regelmatig gast zijn in huize Dannenberg.
Van beroep was Gerrit timmerman en dan speciaal op het gebied van restauratie. Zo werkte hij onder andere mee aan de renovatie van verschillende kerken, de Pelmolen en aan andere karakteristieke gebouwen. Tijdens zijn werkzame leven werd Gerrit arbeidsongeschiktheid, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. Hij kluste vooral in zijn schuur en in zijn fraaie tuin. Vermeldenswaardig is ook dat hij enige jaren terug heel veel vogelhuisjes vervaardigde van theepotten, hetgeen een ware rage werd. Jo verzorgde het huishouden en de kinderen zoals in die jaren gebruikelijk was. Het echtpaar is nog goed gezond en kunnen voor zover nodig zichzelf volledig redden. Beide echtelieden hebben voldoende hobby's om zich niet te vervelen. Zo is Gerrit al 25 jaar lid van de motorclub ’n Tuf en reeds 55 jaar lid van schietvereniging Tubantia, waar hij ook de wekelijks clubavonden van bezoekt. Jo verricht sinds jaren vrijwilligerswerk en wel twee avonden per week op het verzorgingshuis De Wellehof en daarnaast bezoekt zij iedere maandagavond de repetities van de zangvereniging Looft den Heer, waar ze al 25 jaar lid van is.

Viering
Burgemeester Arco Hofland heeft het echtpaar op 4 december thuis bezocht, om namens het gemeentebestuur van Rijssen-Holten de gelukwensen over te brengen. Op vrijdag 6 december viert het echtpaar met familie, vrienden en bekenden hun huwelijksfeest in de zaal van de schietvereniging Tubantia aan de Nieuwlandsweg 5 in Rijssen .

Het echtpaar is zeer dankbaar dat ze deze dag mogen herdenken met hun familie,vrienden en bekenden.

Dick Tukkers

Meer berichten
 
Auto zoeker