Noabershof Riessen op zoek naar locaties voor nieuwe woonhoven

RIJSSEN - Als alles meezit, wordt dit jaar gestart met de bouw van 12 woningen met een sociale ruimte.

"Noabershof op 'n Esch" komt op de plek van de voormalige peuterspeelzaal Pinkeltje achter hervormd kerkelijk centrum Sion.

Intensief
In de jongste nieuwsbrief van het bestuur van Noabershof Riessen vertelt voorzitter Jan Nijland aan de "vrienden van de Noabershof" dat het overleg met de gemeente intensief was. "Voor beide partijen was het een zoektocht. Maar de plannen hebben inmiddels groen licht gekregen van de raadscommissie grondgebied en zijn de procedures voor bestemmingsplanwijziging gestart."

Noabershof Riessen is intussen al aan het zoeken naar nieuwe locaties voor een noabershof. Nijland ziet kansen. "De komende jaren zullen in Rijssen enkele scholen sluiten of fuseren. Natuurlijk zijn er ook andere gegadigden voor die terreinen, maar we gaan ervan uit de gemeente het maatschappelijk belang van den Noabershof, namelijk langer zelfstandig wonen en besparen op zorgkosten, zal laten meewegen bij het beschikbaar stellen van de vrijkomende schoolterreinen."

Speeltuinen
Ook rond de speeltuinen ziet Nijland mogelijkheden. "We hebben de gemeente laten weten ook belangstelling te hebben voor mogelijk vrijkomende speeltuinterreinen." Noabershof Riessen heeft geen winstoogmerk en is bereid samen te werken met andere partijen, zoals bijvoorbeeld woningstichtingen. "Als onze doelstellingen tenminste niet in de knel komen," schrijft Nijland erbij.

Ervaringen
Een van de toekomstige bewoners van Noabershof op 'n Esch schrijft in de nieuwsbrief over zijn ervaringen bij de totstandkoming van de noabershof en over de positieve ervaringen die de nieuwe woonvorm, waarin de bewoners extra naar elkaar omzien, tot nu heeft opgeleverd.

Meer berichten