Foto:

Protest ouders en kinderen tegen halvering speeltuin

RIJSSEN – De buurt rond speeltuin De Molen aan de Molendijk is hoogst ongelukkig met de plannen van de gemeente om het speeltuinterrein te halveren.

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond werd het protest verwoord door een van de ouders, mevrouw Rijnders. "U sluit de speeltuin af, u wilt de helft van de speeltuin verkopen zodat de aanwonenden dat bij hun tuinen aan kunnen trekken. Maar u hebt totaal geen overleg met de buurt gepleegd. De buurtbewoners en de kinderen zijn niet betrokken bij de plannen. De gemeente gebruikt als argument dat de situatie onveilig is, maar waarom zoeken we als overheid en omwonenden niet sámen naar een oplossing?"

Volgens Rijnders blijft na verkoop van een deel van het terrein te weinig ruimte over voor een speelterrein waar kinderen van verschillende leeftijden hun gang kunnen gaan. "We vinden het erg onrechtvaardig dat er op deze manier met de speeltuin wordt omgegaan. De speeltuin bestaat 40 jaar en is indertijd door de buurt opgericht. Het staat in het bestemmingsplan ook aangeduid als groen met speelvoorzieningen."

Vorig jaar bleek er in de buurt geen animo meer voor het vormen van een nieuwe speeltuinbestuur. Daarom wilde SGP-fractievoorzitter André Scheppink graag weten of mevrouw Rijnders alsnog bereid zou zijn in een speeltuinbestuur plaats te nemen en waarom ze daar destijds niet voor beschikbaar was. Ook D66-fractieleider Herman Klein Velderman stelde haar deze vraag. Mevrouw Rijnders gaf toe dat de buurt toch wat te naïef had gedacht dat een bestuur niet meer nodig was. "Wij dachten dat een speeltuin bij de gemeente in goede handen was. Maar nu wij merken dat de procedure tot halvering van de speeltuin niet goed gegaan is ben ik van harte bereid in een bestuur plaats te nemen."

Kinderpetitie
De kinderen van de Molendijk boden hierna burgemeester Arco Hofland een petitie aan om de speeltuin te behouden. Hofland prees te betrokkenheid van de kinderen bij de politieke besluitvorming en voor hun bezoek aan de raadsvergadering.

Meer berichten
 
Auto zoeker