Toename van ratten zorgt voor overlast in Rijssen-Holten

RIJSSEN - De gemeente krijgt de afgelopen tijd steeds vaker meldingen binnen van inwoners over rattenoverlast. Het imago van de rat als ziekteversprijder zorgt ervoor dat mensen zich vaak zorgen maken wanneer ze ratten aantreffen. Helaas zijn het vaak de inwoners zélf die ook bijdragen aan de rattenplaag.

Volgens de gemeente komt de groei van het aantal ratten vrijwel altijd door onbedoeld voedselaanbod. Zo noemt de gemeente het overvoeren van eenden in vijvers. Eenden eten overtollig brood niet op, wat weer ratten aantrekt. Dit levert eveneens andere problemen op, zoals verzuring van het water wat weer funest is voor waterplanten en vissen.

Lastige bestrijding
Het bestrijden van ratten is voor gemeenten helaas een stuk lastiger dan vroeger. Het is namelijk niet meer toegestaan om met rattengif te bestrijden en ook mogen klemmen met lokaas niet geplaatst worden. Kortom, de gemeente moet vechten met twee handen op de rug. Wel is ook het Waterschap Vechtstromen actief in de rattenbestrijding. De belangrijkste methode om ratten te weren is preventie: voer eenden dus met mate en zorg ook dat elders geen voedselaanbod is.

Plaag melden
De gemeente roept inwoners op om melding te maken van rattenoverlast, zo kan men doeltreffender bestrijden. Geef meldingen over overlast door via de website www.rijssen-holten.nl/melding

Meer berichten
 
Auto zoeker