Praat mee over actualisatie Woonvisie 2019-2023

RIJSSEN-HOLTEN - Wonen is voor de gemeente een zeer belangrijk thema. De beschikbaarheid van voldoende en betaalbare ruimte voor diverse doelgroepen is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in een gemeente. Zeker ook het vasthouden van jongere inwoners en gezinnen heeft veel prioriteit; wanneer zij wegtrekken naar andere gemeenten waar wél passende woonruimte is, zorgt dit voor een aderlating in de gemeenschap. Jongere inwoners zijn essentieel voor het toekomstperspectief.

Om deze ambitie ook concreet vorm te geven actualiseert de gemeente de Woonvisie 2019-2023, waarbij men zelfs doorkijkt naar de periode rond 2033. De gemeente actualiseert elke 2 à 3 jaar de visie, ook om beter in te kunnen springen op trends op korte en langere termijn.

Praat mee
De gemeente wil graag van inwoners horen hoe zij denken over het huidige woningaanbod en de leefbaarheid in de brede zin, maar ook de toekomstige woonwensen. Dit geeft dan een beter inzicht met fijnmaziger resultaten dan de pure cijfermatige behoefte. Inwoners worden uitgenodigd om uiterlijk komende zondag, 24 mei, even de enquête in te vullen. Deze staat op de gemeentelijke website, www.rijssen-holten.nl en het invullen duurt zo'n 10 minuten.

Toekomstcafé
De gemeente organiseert komende week ook een online Toekomstcafé waar mensen kunnen praten over de woonwensen van diverse doelgroepen; van jong tot oud, van éénpersoonshuishoudens tot grote gezinnen. Ook experts uit de woonsector zoals de woningcorporatie of makelaardij schuiven hierbij aan. De Toekomstcafé's zijn online bijeenkomsten met maximaal 12 personen per groep. Zo wordt dinsdag gepraat over de doelgroep 18-30 jaar, woensdag zijn bijeenkomsten voor doelgroep 30-40 jaar en 65+ en donderdag nogmaals voor de doelgroep 65+ en 40-65 jaar.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de woonvisie en Toekomstcafé's op www.rijssen-holten.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker