SGP en PvdA bezorgd over kappen van oude bomen

RIJSSEN - De SGP is bezorgd over de forse kap van vooral grote volwassen bomen van de laatste tijd.

SGP-raadslid Sander Haase (foto) legde zijn zorgen voor aan wethouder Jan Aanstoot in de commissie grondgebied van donderdagavond.

Lede ogen
Haase legde uit dat de dreigende bomenkap aan de Haarstraat en de Van Broekhuizenstraat “met lede ogen aan te zien”. Volgens hem zou er vooral door het kappen van grote bomen sprake zijn van een flinke vermindering van groen, terwijl dat juist in deze tijden zeer ongewenst is.

Terughoudend
Haase riep het college op terughoudend te zijn met bomenkap. “Bovendien willen wij heel graag beter begrijpen waarom de gemeente zo handelt. Wilt u ons op korte termijn, bijvoorbeeld al in september, het boomvervangingsplan uitleggen en hoe we in onze gemeente omgaan met openbaar groen.” PvdA-fractievoorzitter Meijerink wees op de belangrijke rol die volwassen bomen spelen bij de CO2-reductie.
Wethouder Aanstoot vond dat er zorgvuldig met bomen wordt omgegaan. “Volwassen bomen kappen we alleen als het echt nodig is. Heel veel mensen zijn het eens met onze werkwijze hoe wij omgaan met bomen. We hebben daarvoor deskundige mensen in huis. Maar ik ben best bereid met u een thema-avond te beleggen om hierover met u te spreken.”

Lindebomen
De afgelopen tijd ontstonden de nodige protesten van omwonenden tegen de voorgenomen kap van twee oude maar gezonde lindebomen op het voormalige schoolplein van de toenmalige Haarschool. Dat schoolplein is na afbraak van de Haarschool omgetoverd tot parkeerplaats van de bezoekers van de medische dienstverleners aan de Haarstraat.

Kerngezond
Volgens externe deskundigen zijn de bomen oud maar wel degelijk kerngezond. Gemeentelijke deskundigen beweren dat de bomen niet meer te redden zijn en plaats moeten maken voor jonge exemplaren. Ook aan de Van Broekhuizenstraat kwamen protesten tegen de kap van gezonde platanen.

Meer berichten