Foto: Jan Joost

Reggeproject basisonderwijs in Rijssen nadert voltooiing

RIJSSEN - Het onderwijsproject rond de Regge voor het basisonderwijs nadert zijn voltooiing.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het gebruiksklaar maken van het onderwijskundig lessenpakket voor het basisonderwijs in Rijssen.

Leerlijn
Het gaat om een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 die zich toespitst op de rivier de Regge en alle zaken die daar voor Rijssen mee te maken hebben. De deelnemende scholen krijgen een lespakket aangeboden dat ze in hun eigen schoolprogramma kunnen inbouwen.

Buitenschools
De buitenschoolse partners die aan het Reggeproject meewerken zijn de Pelmolen, de Enterse Zomp, de Stichting Stadsmuziek Rijssen, het Rijssens Leemspoor, het Rijssens Museum en Zuna Kaas van Dirk en Dide ter Haar aan de Smalendijk.

Subsidie
Het project richt zich een breed scala aan thema's dat varieert van eten en drinken, transport, geschiedenis, streektaal en bedrijvigheid. Het project is mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie die door de Rijnbrinkgroep wordt toegekend. Onderwijscultuurfunctionaris van de gemeente Rijssen-Holten, Kristina Odenhamm, stuurt het project aan.

Bureau
De leerlijn wordt ontwikkeld door onderwijskundig bureau Zeeman & De Regt, die dat doet in nauwe samenwerking met de deelnemende basisscholen en de buitenschoolse deelnemende partijen. De onderwijskundigen hebben in nauwe samenspraak met de deelnemers een thema's verzameld die zij van belang vinden om aan hun leerlingen over te dragen. Op die manier kan er maatwerk worden geleverd en kunnen scholen dié zaken onderwijzen die bij hen passen.

Corona
Inmiddels is het programma op een oor na gevild. Er zouden al lessen in de praktijk kunnen zijn uitgeprobeerd, maar de scholen waren door de coronacrisis gesloten, waardoor dit onderdeel even uitgesteld moest worden. Zodra alles rond is, zal het Reggeproject met alle ins en outs worden gepresenteerd.

Meer berichten
 
Auto zoeker