Column: Standbeeld

De leste tied is d’r nen hoop te doon oawer standbeelden. Het zeent bliekboar sukkels op sokkels. Dat de beelden van Jan Pieterszoon Coen of van Van Heutz het daglech nit köant verdreagen is nog tot doar an too, mear De Ruyter? En Piet Hein?

Gelukkig he’w in Riessen nit van dee standbeelden. Viej hooldt bliekbaoar nit van heldenverering, doot gewoon, dan doo’j al gek genog. Hoold oe heanig, viej hebt gin vuurvadern dee ne merakels slechten naam hebt. Viej hooldt het biej de waswiefkes van ’n Wierd of van twee minikearlkes dee haandel driewt op de bign-moarkt achter ‘n Hagen. Iej zeent der al langs vuur a’j der oarg in hebt. Het wordt dus tied vuur een fleenk broonzen gevaarte, oarns in ’t milden van de stad.

Mear wee keump in anmerking vuur zonne letterlijke beeldvorming? De stichter van het jute-imperium, Jan Harmen ter Horst? Mear doar besteet al nen gedeanksteen van met het opschrif: “Vlijt geeft brood voor ’t algemeen”. En in ’t Volkspark steet ne hoge gedeanknoale “ter herinnering aan onze geachte patroons Auke Haijo en Jan ter Horst” en zo nog wat mear. En noa de Ter Horsten & Co’s he’w een stel oondernemmers ehad dee ook völle Riessenders “brood voor het algemeen” verschaften. Nen beeldengroep op het industrieterrein? Herman Nijhof, Dik Wessels, Oarnd-Jan ter Steege, um mer wat te neumen. Ik deanke dat ze der zelf nit vuur veulden.

Toch mag Riessen nit achterbliewen biej aandere plaatsen. Viej mut op zeuk noar nen held “hoger dan al het volk, van zijn schouder en opwaarts”. Dat wordt nog een heel gezeuk.

Van Wiengoarden? Doar is al een klook book van. Karel en Herman Schönfeld Wichers? Ik zee ’t der nit mear van kommen. Hoog-oet ne vitrine op ’t kasteel van ’t Riessens Museum. En viej hebt nog de befaamde keukelkoare, nit te vergetten. Jan van de Waander dan? As ’n Riessensen Sufferd oetköm, zochen de leazers aait eerst zin wekkelijkse gedich. Misschien earder iets vuur een muur-gedich, net as van Finkers in Almelo, of van Wilmink in Eanske.

Börgemeaster Smit? Dat zol zo mear können, mear dan wal met een brek-iezder in de rechterhaande. Met as opschrif op ’n sokkel:: “Je maintiendrai, je démolirai”, “ik zal handhaven door te slopen”. Is ook nit wat.

Ik stelle vuur um nen verzorgster oet te beelden. Een stoer wief, manshoge (pardon, vrouwshoge) met een verpleegsterskäpke op ’t heuwd, Viej maakt gin oonderscheaid: kroam-, gezins-, bejoarden- en zekenverzorgsters, allemoale te hope, ne injectiespuite in de ene haand. En in de aandere haand ne grote collectebusse dat de passaanten doar wat in köant gooien um het salaris wat op te krikken. Want het mag nit blieven biej mooie wöare allenig, en vervolgens ofschepen met ‘n knieperig loon. Akkoord?

Gerrit Kraa

Meer berichten
 
Auto zoeker