Foto: Gerrit Dannenberg

Gevraagd afscheid

RIJSSEN - Door gezondheidsreden was ik genoodzaakt medio mei mijn werkzaamheden/hobby voor Hart van Rijssen te beëindigen.

Na 42 jaar gewerkt te hebben bij de Rijkswaterstaat, ging ik in 1999 met pensioen. Midden het jaar 2000 kwam ik in dienst van het Rijssens Nieuwsblad met als taak het bezoeken van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en de op dinsdags te houden persbijeenkomsten met het voltallige B&W. Zeventien jaar lang heb ik hieraan meegewerkt.

Naast deze werkzaamheden maakte ik vele verslagen van jubilea, opening van objecten, scholen, bedrijven enzovoort, waaronder het viaduct in Nijverdal. Daarnaast heb ik vele series gemaakt waarvan ik er één wil noemen, namelijk mijn eerste serie met het onderwerp: huisnummer 13. Een serie waarbij ik ruim 50 huisgezinnen mocht begroeten in vijftig verschillende straten.

Tevens mocht ik in die zeventien jaar eindejaarsverslagen maken met de vijf verschillende burgemeesters die Rijssen rijk was/is. Ik mocht mij verblijden over de uitstekende medewerking van vele burgemeesters, wethouders en raadsleden in de mooie periode en tevens vond ik veel medewerking van de afdeling voorlichting en haar personeel. Veel steun mocht ik ondervinden van de vele inwoners van Rijssen, waar ik kennis mee mocht maken, bij velen voelde ik mij thuis. Hartelijk dank!

In 2017 viel voor mij en de overige werknemers van het Rijsens Nieuwsblad het doek en met een simpel mailtje werd allen verteld dat er per direct van onze diensten geen gebruik meer werd gemaakt. Einde citaat! Dankbaar voor de vele mooie jaren heb ik me daarbij neergelegd. Na diverse aanbiedingen van andere instantie werd mij echter in hetzelfde jaar gevraagd om voor Hart van Rijssen te komen werken. Waarbij ik behoudens het gemeentewerk vrij mandaat kreeg om verslagen van alle gebeurtenissen in en rond Rijssen te maken. Bij deze krant had ik het ook ontzettend naar mijn zin, mede door de goede samenwerking met de collega’s in Enschede en de goede samenwerking met mijn Rijssense collega Gerrit Dannenberg. Allen hartelijk dank voor de medewerking. Ik kan terugzien op 20 mooie jaren met werkzaamheden voor de kranten. Rest nog: indien u mededelingen, artikelen of contact wilt over te plaatsen artikelen, dan kunt u contact opnemen met redactie@hartvanrijssen.nl

Met een hartelijke groet,

Dick Tukkers

Meer berichten
 
Auto zoeker