RIJSSEN - Het gebied tussen Ligtenbergerdijk, Ploegweg en Schoneveldsdijk waarop de gemeente het oog heeft laten vallen.
RIJSSEN - Het gebied tussen Ligtenbergerdijk, Ploegweg en Schoneveldsdijk waarop de gemeente het oog heeft laten vallen. (Foto:Jan Joost )

Gemeente Rijssen-Holten zoekt uitbreiding industrieterrein aan westkant van Rijssen

RIJSSEN - Om het tekort aan industrieterrein op te lossen heeft de gemeente het oog laten vallen op het gebied tussen Ligtenbergerdijk, Ploegweg en Schoneveldsdijk.

Om deze gronden tegen een redelijke prijs te verwerven heeft de gemeente de WVG, de Wet voorkeursrecht Gemeenten, als instrument ingezet. Dat betekent dat grondeigenaren hun percelen eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Eigenaren zijn niet verplicht hun gronden te verkopen, alleen als men besluit tot verkoop over te gaan, wordt de gemeente volgens de WVG het eerst in de gelegenheid gesteld om een bod op de grond uit te brengen.

Meest geschikt
Nu de andere bedrijventerrein in Rijssen, Holten maar ook Enter langzaam maar zeker vollopen, acht de gemeente de tijd rijp om nieuwe gebieden te gaan ontwikkelen. Het nieuwe gebied sluit aan bij industrieterrein Plaagslagen. Uit een onderzoek blijkt dat het gebied in de directe omgeving van Ligtenbergerveld Oost het meest geschikt zou zijn als nieuw bedrijventerrein.

Opmerkelijk
Deze uitkomst is op zijn minst opmerkelijk te noemen omdat door dit gebied de zogenaamde natte verbindingszone loopt die de natuurgebieden van de Friezenberg en Holterberg verbindt met de natuurgebieden als de Zunasche Heide en het Wierdenseveld.

Natuur 
In het verleden is het gebied tussen Rijssen en Holten op slot gezet vanwege de natuurontwikkeling en mocht er ook geen woningbouw gepleegd worden aan de oostzijde van de natte natuurzone.

Buurgemeenten 
De plannen moeten nog besproken worden met de buurgemeenten Wierden, Hellendoorn en de provincie Overijssel. Het besluit van 26 juni 2020 treedt een dag na publicatie in de Staatscourant in werking en geldt voor een termijn van drie maanden. De gemeenteraad buigt zich op 24 september over de maatregel.

Eigenaren 
De eigenaren van de aangewezen gronden, maar ook de eigenaren van de watergangen zijn via een brief inmiddels op de hoogte gesteld van de aanwijzing van dit gebied.

Inzage 
Het besluit van het College ligt met alle bijbehorende kaarten en bijlagen vanaf 2 juli 2020 zes weken voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Rijssen-Holten, Schild 1, 7461 DD Rijssen.

Wie het besluit wil inzien kan een afspraak maken met een van de medewerkers van de publieksbalie van de gemeente Rijssen-Holten via telefoonnummer (0548) 854837.

Structuurvisie
De gebieden hebben nu een agrarische bestemming en dat moet veranderd worden om er industrieterrein van te kunnen maken. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad toestemming om een structuurvisie voor het nieuwe gebied te maken. Daarin wordt de nieuwe ruimtelijke structuur van het toekomstige bedrijventerrein opgenomen.

Meer berichten