Foto:

Corona-impact op economie

TWENTE - De Overijsselse economie staat onder druk door de coronacrisis. Hoewel we inmiddels weer wat beter grip hebben op het virus en de economische gevolgen, is er wel een duidelijke impact zichtbaar. Ook de Provincie Overijssel volgt de ontwikkelingen aandachtig, onder meer op basis van cijfers van het Centraal Planbureau en de Nederlandse banken.

Ondanks de noodmaatregelen die het Rijk genomen heeft om arbeidsplaatsen te behouden, zal er toch een daling zichtbaar zijn. Met name in transport en logistiek en bij dienstverlenende beroepen is nu oplopend banenverlies zichtbaar. Faillissementen lijken vooralsnog gelukkig uit te blijven. In Twente is de transport en logistieke sector sterk vertegenwoordigd.

Krimp verwacht
De sterkste krimp qua werkgelegenheid zal naar verwachting zichtbaar zijn in sectoren die nu ook sterk getroffen zijn; zoals de horeca, recreatie, culturele sector, verblijfsaccommodaties en verhuur van roerende goederen. Dit omvat zo'n 10 procent van de Overijsselse bedrijven die samen goed zijn voor 8 procent van de Overijsselse werkgelegenheid. Ook persoonlijke dienstverlening, personenvervoer, de maakindustrie en de handel en reparaties van auto's zitten in de mineur. De verwachting is dat twee derde van de Overijsselse vestigingen van dit soort bedrijven te maken krijgt met krimp. Er zijn uiteraard ook weer positieve ontwikkelingen te zien: zo is er meer werkgelegenheid in de gezondheids- en welzijnszorg en het openbaar bestuur.

Goede ondersteuning
De cijfers zijn uiteraard één kant van het verhaal. De vraag is ook: hoe denken ondernemers zélf dat het zal gaan de komende tijd? Ook hier is het beeld gemengd. Ruim 70 procent van ondernemers ziet omzetdaling sinds maart en bij vier op de tien bedrijven is dit zelfs 40 procent of meer omzetdaling. Tegelijk waarderen de ondernemers de hulpmaatregelen van de overheid met een mooi rapportcijfer 7,1. Ruim zes op de tien bedrijven maakt gebruik van ten minste één regeling. De NOW-regeling voor behoud van werkgelegenheid en uitstel van belastingen zijn hiermee het meest gebruikt. Bijna de helft van ondernemers geeft aan geen behoefte te hebben aan andere hulpvormen. Uiteraard blijft zowel het Rijk als de Provincie Overijssel actief monitoren of de regelingen werken en wanneer eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn om dit bij te sturen.

Meer berichten
 
Auto zoeker