Week van Lezen en Schrijven

TWENTE - Van maandag 7 tot en met zondag 13 september vindt de Week van Lezen en Schrijven plaats. Daarmee krijgt de bekende Week van de Alfabetisering een nieuwe en toegankelijke naam.

Stichting Lezen en Schrijven organiseert de themaweek voor het zestiende jaar op rij. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vraagt de organisatie samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties, extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Ook in Twente worden zeer veel activiteiten gehouden rond dit thema. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

Begrijpelijk
Stichting Lezen en Schrijven kiest bewust voor een nieuwe naam: Week van Lezen en Schrijven. Die naam is toegankelijker en dekt de lading beter. Iedereen begrijpt voortaan waar de themaweek over gaat: kunnen lezen en schrijven. De samenleving wordt namelijk sterker als iedereen kan lezen en schrijven. Partnerorganisaties, media en vooral laaggeletterden zelf gaven de voorbije jaren met regelmaat aan dat de naam Week van de Alfabetisering ongeschikt is. Het woord ‘alfabetisering’ is moeilijk om te lezen, te schrijven en uit te spreken. Bovendien geeft die naam juist een verkeerd beeld van het onderwerp. Te vaak is er verwarring met analfabetisme.

Beter communiceren
Ook gemeenten pakken het thema van duidelijk en begrijpelijk communiceren met álle inwoners aan. Naast de inzet om de beheersing van het Nederlands voor alle inwoners te verbeteren, probeert bijvoorbeeld gemeente Enschede ook zelf duidelijker taal te gebruiken. Zo heeft de gemeente een lezerspanel dat teksten van de gemeente doorneemt. Verder werd onder de noemer Direct Duidelijk ook taalactiviteiten gehouden in oktober vorig jaar.

Webpagina
Stichting Lezen en Schrijven roept ook dit jaar het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven op om taalactiviteiten te organiseren tijdens de Week van Lezen en Schrijven. Zodat we met elkaar het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar maken. Iedereen kan op www.weekvanlezenenschrijven.nl informatie vinden over de themaweek. Op de webpagina staan suggesties voor uiteenlopende activiteiten, zoals voorleesmiddagen, taallunches, digitale taalquiz, theater-, muziek- en filmavonden over laaggeletterdheid en minisymposia. Ook is er op de pagina een stappenplan voor het organiseren van activiteiten. Belangstellenden kunnen banners, flyers, posters en stickers van de Week van Lezen en Schrijven downloaden. De materialen zijn zowel online bruikbaar als voor drukwerk. Antoinette de Graaf-Driesen, adjunct-directeur Stichting Lezen en Schrijven: “Met de nieuwe naam Week van Lezen en Schrijven zeggen we in begrijpelijke taal waar de themaweek over gaat. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat kan alleen als iedereen kan lezen en schrijven."

Meer berichten
 
Auto zoeker