<p>Voorzitter Sandra Hofmeijer (links) overhandigt afscheidsbloemen aan Jan-Geert Heuvelman en Kristina Odenhamn</p>

Voorzitter Sandra Hofmeijer (links) overhandigt afscheidsbloemen aan Jan-Geert Heuvelman en Kristina Odenhamn

(Foto: Jan Joost )

Cultuur Adviesraad Rijssen-Holten zwaait leden uit en zoekt nieuwe kandidaten voor open plaatsen

RIJSSEN-HOLTEN - De Cultuuradviesraad (CAR) heeft woensdagavond afscheid genomen van Jan-Geert Heuvelman en Kristina Odenhamn.

Beide vertrekkende leden zijn vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de cultuuradviesraad nieuwe stijl. Acht jaar geleden begon de nieuwe cultuuradviesraad met het beoordelen van voor cultuursubsidies vanuit de Rijssens-Holtense gemeenschap. De aanvragen komen bij de CAR binnen die de aanvragen voorziet van een advies dat naar burgemeester en wethouders gaat. B en W nemen daar een besluit over. In de regel zijn er per jaar twee aanvraagrondes waarvoor een bedrag aan subsidie beschikbaar wordt gesteld. De CAR wordt ondersteund door cultuurambtenaar Martien Sarink.

In het verleden heeft de gemeente de doorlopende subsidies vervangen door eenmalige steunverlening. Daarbij is het de bedoeling dat door een stimulerend bedrag projecten - als dat enigszins mogelijk is - een blijvend karakter krijgen. Voor het aanvragen van subsidie bij de CAR is geen uitgebreide papierwinkel met ingewikkelde vragenlijsten vereist. Er wordt gewerkt met een kort aanvraagformulier. Wel moeten de aanvragen worden voorzien van een projectplan en duidelijk kostenoverzicht, zoals een offerte. De CAR staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Sandra Hofmeijer (links op de foto).

Nieuwe leden 
De CAR-leden hebben zitting voor een periode van 4 jaar, daarna kunnen ze voor nog één periode herbenoemd worden. Heuvelman en Odenhamn zaten beiden acht jaar in de CAR. Wie belangstelling heeft voor een plaats in de CAR kan dat per mail doorgeven aan Martien Sarink: m.sarink@rijssen-holten.nl De CAR streeft ernaar de leden zoveel mogelijk te benoemen uit het culturele domein. Kandidaat uit de sector van de beeldende kunsten zou zeer welkom zijn.

Meer berichten
 
Auto zoeker