RIJSSEN - Gert-Jan Geerling, secretaris van het Comité Geen Industrie Elsenerbeek.
RIJSSEN - Gert-Jan Geerling, secretaris van het Comité Geen Industrie Elsenerbeek. (Foto: Jan Joost)

Grote zorgen bij Actiecomité Geen Industrie in natuur Elsenerbeek

RIJSSEN - Het actiecomité van tegenstanders van een nieuw industrieterrein in het natuurgebied van de Elsenerbeek maakt zich grote zorgen na de uitkomst van de laatste commissievergadering.

In een brief aan alle politieke partijen schrijft secretaris Gert-Jan Geerling dat het Comité gehoopt dat meerdere partijen, net als de PvdA, duidelijk stelling hadden genomen tegen de komst van nieuwe industrie op de gevoelige natuurlocatie.

Het Comité is teleurgesteld dat focus alleen maar gericht blijft op Elsenerbeek en niet op de regionale aanpak die het Comité met de politieke partijen al eerder heeft besproken. “We hebben hier niets van teruggehoord in het debat. De locatiestudie die er nu ligt gaat alleen over de mogelijkheden binnen de kern Rijssen. Op die manier krijgt de gemeenteraad een onvolledig beeld om een goede keus te maken, omdat het rapport niet verder de regio in kijkt. Het Comité adviseert de gemeenteraadsleden dringend om B en W te vragen ook over de grenzen van de kern Rijssen heen te kijken.”

Meegezogen
Geerling schrijft dat de gemeenteraad in een bepaalde richting dreigt te worden meegezogen doordat het college zich alleen maar op de locatie Elsenerbeek richt.

Transparant
Geerling legt verder de vinger bij de opmerkingen die wethouder Erik Wessels (CDA) tijdens het commissiedebat maakte. De wethouder zei voor een open en transparant proces te zijn, maar eventuele vervolgstappen wilde hij eerst in beslotenheid met de politieke partijen bespreken. “Dat staat volgens ons haaks op open en transparant,” aldus Geerling, die stelt dat van beslotenheid over dit soort gevoelige zaken ook een verkeerd signaal richting de burgers gaat.

Kruispunt
Het Comité stelt dat het afwijken van een eenmaal ingeslagen weg lastiger is dan bij een kruispunt bepalen welke kant het op moet. “Op dat kruispunt staan we nu.” Het Comité wil graag eerst kijken welke wegen naar de bestemming kunnen leiden in plaats van achteraf bepalen welke richting het beste zou zijn geweest. “Ga daarom pas over tot besluitvorming over de meest geschikte locatie als u een volledig regionaal beeld van de mogelijkheden is aangeboden. Dit kan pas na een gedegen onderzoek over deze regionale mogelijkheden. Dat bent u, naar onze stellige overtuiging, richting uzelf en richting de burgers verplicht,” aldus Geerling.

Warme grond
In de commissievergadering legde wethouder Wessels uit dat de gemeente het voorkeursrecht wil leggen op de bewuste gronden “omdat die percelen steeds warmer werden. Er kwamen steeds meer kopers die daar grond opkochten.” Er ligt nu een conceptlocatiestudie, maar om te voorkomen dat daar grondprijzen worden opgedreven en je de grip op het gebied verliest, stelt het college voor het voorkeursrecht te laten gelden.

Beslotenheid
Als de definitieve locatiestudie er is, zal daarover eerst in beslotenheid gesproken worden met de politieke partijen. “Daar hebben we een goede reden voor,” aldus Wessels, “want misschien wilt u wel een totaal ander gebied als nieuw industrieterrein.”

Voorkomen
Om te voorkomen dat er op andere plaatsen ook weer gronden door investeerders worden aangekocht, praten B en W daar eerst in beslotenheid over met de politiek. “Daarna kunnen we dan besluiten hoe we op een andere plek verder gaan of zelfs helemaal niet. We zouden dat het liefst in één keer hebben gedaan, maar het kan niet anders omdat we willen voorkomen dat gronden elders ook weer gaan opwarmen.”

D66 verweet de wethouder geheimzinnigheid, maar de wethouder was het daar niet mee eens. “Het conceptrapport geeft aan dat deze locatie het meest geschikt is, maar daar hoeft u het niet mee eens te zijn. Het is niet de bedoeling om aan geheimhouding te doen, maar wel om verstandig met elkaar om te gaan.”
Meer berichten
 
Auto zoeker