Foto:Jan Joost

Column: Erfgoedpluim

Seends verleden joar he-w in Riessen-Hoolten de Erfgoedpluim. A’j oe drok maakt vuur oons oarfgood krie-j ne veare in ’t gat. De Erfgoedadviesraad van Riessen-Hoolten geet ‘r oawer. Vuurzitter van dit college van wieze vrouwleu en kearls is Wim Nijkamp. Hee wordt vanoet de gemeente biej-estoan duur ’n enthousiasten oarfgood-ambtenaar Jan Danker.

Dit joar wes de Erfgoedpluim vuur Gerrit ter Horst van de Pelmölle in Riessen en Leonie en Johan te Beest an de Keizersweg in Hoolten. Gerrit ter Horst maakt zich drok vuur de Pelmölle en de oale RV-tribune. Johan en Leonie ter Beest hebt van ’n oald spilke an de Keizersweg een woondermooi wonboerderiejke maakt mét behoold van het anzeen. Het karaktervolle hoes hef toekomst zoonder nen streep gezichtsverlees. Beaide winnaars hebt het dikke verdeend.

Zonne pries duur oonzen Oarfgoodadviesroad is van heel groot belang. Iej steunt de leu biej de dinge woer ze zich drok vuur maakt. Ze kriengt media-andacht en ze wordt eprezen vuur wat ze doot. Het is ne grote waardering vuur het behoold van oons oarfgood. Ook aandere leu köant op ‘n tekst kommen um dit ook te doon. En leu dee der al lange joarn met gangs zeent, wordt an-ezat um der met verdan te goan. Duur dizze pries hool iej nit allene geveulige preakskes oawer monumeanten, mer iej doot ook écht wat. Ook de winnaars zeent ‘r slim wies met. Ik heurden toevallig det het anrekken van de pries zelfs emoties hef lös-emaakt. Noh, det zeg genog.

Een Oarfgoodadviesroad zol fealijk nog nen stap vearder könn maken. Doot alle leu ne kleane stimuleringsbiejdrage in de kösten as ze ’t hoes in ’n oaln stiel terugge weelt brengen. Hoof al geent völle te wean, mer ’n klean geboar um te loaten zeen det ze mooie dinge doot vuur behoold van ’t oarfgood en dus vuur de gemeenschap. De Twentse Ervenstichting dut det al joaren en hooldt zo het anzeen van het Twentse laandschap in de bene. Ik zol zo ’n heel fuske kandidaten können neumen: det hoes op ’n hook van Oostrowsweg en de Parkstroate of desnoods ne hele wieke zo as ’t Hangerad woe-j de sfeer en gezelligheaid van vroger nog köant zeen en preuwen. En maakt ook een verlangliestje met doarop ne woarkgroep vuur herbouw van de mölle van Slaghekke en dee wagenmakerieje van ’n Schreur, want den zakt oe vandage of duur de bene. Stekt al dee leu zo völle vearen in ’t gat det ze nit mear köant zitten. Der is nog genog te doon, mer de Erfgoedpluim is een steal mooi begin.

Gerrit Dannenberg

Meer berichten