Foto: Jan van de Maat Fotografie

Politiek wil een einde maken aan doorlopende vuurwerkshows

RIJSSEN - Het vuurwerk dat regelmatig te horen en te zien is in de gemeente, buiten de jaarwisseling om, is de politiek een doorn in het oog.

In de commissie algemeen bestuurlijke zaken brachten Frans Noordam (VVD) en Ewart Bosma (SGP) deze voortdurende bron van ergernis onder de aandacht van burgemeester Arco Hofland. De commissie kreeg maandagavond een onderzoek gepresenteerd van de Rekenkamer hoe het staat met het toezicht en naleving van de regels binnen de gemeente. De algehele conclusie van de onderzoekers was dat Rijssen-Holten een positief beeld vertoont, maar dat we er nog niet zijn.


Tijdens de discussie erna stelde Noordam dat er niets wordt gedaan aan het afsteken van vuurwerk. "Er wordt niet op gehandhaafd. In het verleden hebben we extra capaciteit geboden, maar de portefeuillehouder maakt daar geen gebruik van." Hofland toonde zich onaangenaam getroffen door deze opmerking. "Ik weet dat er vuurwerk wordt afgestoken, maar het probleem is dat je de locatie niet weet. Je kunt niet overal tegelijk zijn én als dat wel zo zou zijn, dan word je een politiestaat en dat willen we niet zijn."


Hofland zei dat er zeer regelmatig overlegd wordt met jongereninstanties. "Ouders worden ook begeleid en ingezet. Er is een horecateam van de politie dat controleert. Maar het vuurwerk stoort mij ook vreselijk, maar we zijn gewoon niet in staat om gericht actie te ondernemen. Maar ik wil het omdraaien: iedereen woont naast een burger. En iedereen weet deksels goed wie dat vuurwerk aansteekt. Dus meld dat! Dat kan anoniem en dan kunnen we er iets aan doen. Maar we kunnen voor het afsteken van vuurwerk geen blik boa's (buitengewone opsporingsambtenaren) opentrekken om dit uit de wereld te helpen."


Deze ontboezeming van Hofland triggerde raadslid Bosma (foto). "Het afsteken van vuurwerk gebeurt voornamelijk op tijdstippen dat je wel kunt bellen, maar dan is er in Rijssen-Holten geen politie meer aanwezig. Dan moet die burger gebruik maken van een landelijk nummer en dan krijg je naderhand een gepeperde rekening gepresenteerd. Dus als die burger de moeite neemt om ook echt iets door te geven, dan moet hij daarvoor flink betalen en is hij daarin behoorlijk onthand."


Hofland bleef echter bij zijn standpunt. "Ik blijf volhouden: de burger moet tijdstippen en plaatsen doorgeven waar vuurwerk wordt afgestoken, dan kunnen we daar gericht actie op ondernemen. Ik zie vanuit mijn huis ook regelmatig allerlei vuurkolommen boven Rijssen uitstijgen, maar de burgers hebben daarin toch een eigen verantwoordelijkheid."

Het rapport van de Rekenkamer zal in de komende gemeenteraadsvergadering op de agenda worden gezet.

Meer berichten
 
Auto zoeker