Foto: Bert Kamp

Hypotheek- en belastingwijzigingen 2021

NIJVERDAL - In 2021 verandert er weer het een en ander op het gebied van hypotheken en belastingen. De belangrijkste wijzigingen hebben we op een rij gezet.

De NHG-grens wordt verhoogd

De grens voor Nationale Hypotheek Garantie wordt per januari 2021 verhoogd naar € 325.000. Voor woningen met energiebesparende maatregelen komt daar nog maximaal 6% bij en kun je tot € 344.500 lenen. Dat betekent dat een financiering met NHG voor meer mensen binnen bereik komt.

Wijziging overdrachtsbelasting

In het wetsvoorstel van het kabinet dat op 1 janurai 2021 in werking moet treden, staat dat starters en doorstromers van 18 tot 35 jaar, eenmalig géén overdrachtsbelasting betalen. Dat scheelt 2% van de verkoopprijs. Kopers vanaf 35 jaar blijven 2% betalen en het tarief voor beleggers wordt verhoogd tot 8%.

Verhoging heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt verhoogd tot € 50.000. Voor met name kleinere spaarders betekent dit een mooie belastingverlaging. Spaarders met meer dan €220.000 vermogen gaan uiteindelijk meer belasting betalen, omdat het belastingtarief in box 3 wordt verhoogd naar 31%.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 43 %

Het maximale tarief voor hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogste belastingschijf wordt verder afgebouwd. Deze beperking geldt niet alleen voor de hypotheekrente, maar ook voor rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2021 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen van meer dan € 68.507. Het maximale tarief voor hypotheekrenteaftrek wordt 40% in 2022. Vanaf 2023 is aftrek nog mogelijk tegen 37,05%.

Tweeverdieners kunnen meer lenen

In 2021 wordt het tweede inkomen voor 90% meegerekend bij het berekenen van het maximale hypotheekbedrag. In 2020 was dit nog 80%. Dat betekent dat er meer geleend kan worden.

Verlaging eigenwoningforfait

Voor het bezit van een eigen woning moet je een bedrag bij je inkomen optellen, het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage gaat in 2021 omlaag naar 0,5% (was 0,6% in 2020). Bij een WOZ waarde van € 250.000 betekent dit een eigenwoningforfait bijtelling van € 1.250.

Studieschuld en hypotheek

Ook met een studieschuld is het kopen van een woning vaak wel mogelijk. Zeker als je extra afgelost hebt (bovenop de maandelijkse aflossing). Dan mag de geldverstrekker namelijk uitgaan van de oorspronkelijke studieschuld minus het extra afgeloste bedrag.


Marco ten Zende
Financieel planner
www.adviesarena.nl
Telefoon: 0548 – 859864

Meer berichten
 
Auto zoeker