Foto: Jan van de Maat

PvdA maakt plannen voor Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB)

RIJSSEN - De PvdA vindt dat de gemeente weer een eigen energiebedrijf moet krijgen. 

PvdA-fractievoorzitter Rob Meijerink zei dat donderdagavond in de Commissie Grondgebied tijdens de discussie over de Duurzaamheidsvisie voor de jaren 2020-2023. Meijerink zei dat Burgemeester en Wethouders van hem meer de regie in eigen handen zouden moeten nemen. “Daar hoort ook ons voorstel bij om het Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB) weer nieuw leven in te blazen, zodat je een eigen energiebeleid kunt voeren en de opbrengsten ook voor de eigen gemeente weer aangewend kunnen worden.”

Bomen
Meijerink vond dat het wagenpark van de gemeente verder geëlektrificeerd zou moeten worden. 35 procent vond hij niet genoeg. Om meer bomen te behouden stelde hij voor het gemeentelijke kapbeleid te veranderen in “nee-tenzij”. “Ik mis de rol van de bomen in het hele klimaatverhaal en het terugdringen van CO2 en opwarming van de aarde.” Om meer biodiversiteit te krijgen moet de gemeente niet alleen aan bermverschraling doen door het maaisel weg te halen, “maar het moet ook sneller worden weggehaald, anders heeft het niet het juiste effect.”

Kerncentrales
De dames en heren politici namen ruimschoots de tijd om hun visies te geven op het oplossen van de milieuproblematiek. Reinier Geerligs (VVD) brak een forse lans voor kernenergie. “Het is veiliger dan zon en wind. We moeten het daar op plaatselijk niveau over hebben. Er is flinke weerstand tegen windmolens en zonneparken. Niemand wil die in zijn achtertuin. Hou daar rekening mee. Er is ook weerstand tegen kernenergie, maar het zou een welkome aanvulling zijn op onze energiemix.”

Kosten
Wethouder Jan Aanstoot (Gemeentebelang) betoogde dat de gemeente een redelijk ambitie heeft op duurzaamheidsgebied. “Het zou misschien een tandje hoger kunnen, maar je moet ook redelijk blijven. Wie volledig circulair wil werken, moet er rekening mee houden dat daar ook kosten aan vastzitten.”

Bermen
Over het bermonderhoud zei Aanstoot dat er werk gemaakt wordt van het verschralen. “We hebben 600 kilometer berm en 10 procent daarvan verschralen we en dat breiden we uit. Maar dat kost geld, want maaisel afvoeren is duurder dan klepelmaaien waarbij het maaisel blijft liggen. Maar weghalen komt de biodiversiteit ten goede en dan komen ook de insectenstromen die zich daarlangs kunnen begeven. Én verschralen geeft ook een steviger berm, wat voor ons een extra reden is om ermee door te gaan.”

Verleiden
Over de weerstanden die VVD’er Geerligs noemde, zei de wethouder dat je weerstanden ook kunt overwinnen. “We moeten proberen mensen te verleiden om met ons beleid mee te gaan.” Volgens Aanstoot zou het oplossen van de milieuproblematiek overigens niet eenvoudig zijn. “In een overleg met Bouwend Nederland werd duidelijk dat we het met voorzieningen aan individuele woningen zelfs niet gaan redden, maar dat er ook moet worden gekeken naar voorzieningen voor hele wijken.”

Kapbeleid
Over het PvdA-voorstel om het kapbeleid te herzien, was de wethouder duidelijk. “We gaan de kapvergunning niet aanpassen, maar we gaan wel nadrukkelijk kijken hoe we - in het licht van de klimaatdiscussie - met groen moeten omgaan.

Waardering
Over het algemeen was er waardering voor de Duurzaamheidsvisie voor de komende jaren. “Het is een mooi rapport,” aldus Christiaan Laurens (CU), “maar we missen de praktische invulling.” Sander Haase (SGP) drong aan op duidelijkheid. “Waar hebben we als gemeente concreet invloed op. Hoever zijn we met energiereductie en CO2-uitstootvermindering? Hoe gaat het met het minimaliseren van de gemeentelijke afvalstromen. Wees concreet en hou het beknopt en kernachtig.”

Meer berichten
 
Auto zoeker