<p>De locatie van de voormalige voetbalclub Rijssen Vooruit aan de Wierdensestraat.&nbsp;</p>

De locatie van de voormalige voetbalclub Rijssen Vooruit aan de Wierdensestraat. 

(Foto: Ter Steege)

Raad van State wijst verzoek om schorsing bebouwing RV-terrein af

DEN HAAG-RIJSSEN – De Raad van State heeft een belangrijke belemmering weggenomen voor de invulling van het RV-terrein aan de Wierdensestraat. 

Het hoogste Nederlandse rechtscollege kwam niet tegemoet aan een verzoek tot schorsing van het vastgestelde bestemmingsplan dat twee omwonenden hebben ingediend. De omwonenden zijn het niet eens met het beleid van de gemeente om op het RV-terrein het dubbele aantal woningen te bouwen dan eerder werd bepaald. Voor ontwikkelaar Ter Steege en de gemeente is de uitspraak weliswaar een belangrijke stap, maar nog niet alle hobbels zijn genomen. Het huidige oordeel van de Raad van State gaat alleen over het schorsingsverzoek. Het beroep tegen het beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan loopt nog steeds.

Wachten
Dat betekent nog altijd langer wachten voor gegadigden voor de kavels en woningen. Tijdens de zitting van de Raad van State hebben de gemeente en Ter Steege gevraagd of dit college ook meteen een uitspraak wilde doen over dat bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging. Daar wilden beide omwonenden niet aan meewerken.

Onverteerbaar
Op grond van de geldende Gebiedsvisie zijn in het verleden zaken door de gemeente geweigerd. Daarom blijft het voor hen ook onverteerbaar dat de gemeente nu beduidend afwijkt van deze eerdere Gebiedsvisie: de rooilijn wordt opgerekt, er komen meer woningen dan eerder werd voorgesteld en de verkeerssituatie wordt voor de omwonenden ongunstiger.

Betreuren
Het is niet bekend wanneer de Raad van State uitspraak doet. Dit zou wel eens een half jaar kunnen duren. Ter Steege betreurt deze gang van zaken. Tot die tijd blijft het voormalige voetbalveld er ongebruikt bij liggen. Zonder een onherroepelijk bestemmingsplan kan Ter Steege geen kavels en twee-onder-een-kap woningen verkopen, omdat er voor de kopers te weinig zekerheid is. Hierdoor blijft de druk op de plaatselijke woningmarkt onverminderd hoog.

Geschiedenis
Het RV-terrein heeft diepe wortels in de Rijssense geschiedenis. Voetbalvereniging Rijssen Vooruit (RV) komt voor uit het voormalige jute-imperium van Ter Horst. Tijdens de hoogtijdagen bij het 125-jarig bestaan werkten zo’n 1500 mensen bij Ter Horst.

Maatschappelijk
Ter Horst heeft als werkgever veel voor Rijssen betekend, maar ook maatschappelijk. In 1898 werd muziekvereniging Wilhelmina opgericht. In 1909 keerde Harmen ter Horst uit Engeland terug met een leren voetbal. Dat was voor hem de aanleiding om voetbalclub Rijssen Vooruit op te richten. De Engelse tribune van RV is sinds de oprichting van de club de blikvanger geweest bij de noordelijke invalsweg van Rijssen.

Werkgroep
Om die reden is een werkgroep succesvol bezig om de tribune en de historie ervan te behouden. Met steun van de provincie Overijssel zal de tribune worden verplaatst naar het terrein van de nieuwe fusievoetbalclub in het Opbroek. De werkgroep is bezig de geschiedenis van het Rijssense voetbal en dat van de diverse voetbalclubs vast te leggen.

Verkennend
Inmiddels is ook een eerste verkennend overleg gestart met het Rijssens Museum. Onderzocht wordt hoe deze voetbalgeschiedenis het beste kan worden bewaard en gepromoot. “We zijn bereid mee te denken met de werkgroep,” zegt conservator Jan van de Maat. “Het is een feit dat wij in onze beide musea moeten woekeren met de ruimte. Maar als wij mogelijkheden zien, zullen we niet aarzelen ook dit stuk geschiedenis van Rijssen een mooie plaats te geven.”
Daarnaast wordt gedacht aan het digitaliseren van allerlei gegevens en materialen waarover de clubs zelf beschikken. Ook dat wordt onderzocht hoe dat toegankelijk gemaakt kan worden voor geïnteresseerden.

Meer berichten
 
Auto zoeker