<p>v.l.n.r.: fractievoorzitters Andr&eacute; Scheppink (SGP), Dieger ten Berge (CDA), Jan Beunk (GB) en Jan Berkhoff (CU).</p>

v.l.n.r.: fractievoorzitters André Scheppink (SGP), Dieger ten Berge (CDA), Jan Beunk (GB) en Jan Berkhoff (CU).

(Foto: Jan Joost )

Een stevige coalitie kan een stevig beleid maken

RIJSSEN – Ondanks de verschillen kunnen de politieke partijen SGP, CDA, CU en Gemeentebelang (GB) die de coalitie vormen, prima met elkaar overweg.

Omdat dat nog eens extra te benadrukken, belegden de fractievoorzitters vlak voor de begrotingsvergadering een persconferentie. André Scheppink (SGP), Dieger ten Berge (CDA), Jan Berkhoff (CU) en Jan Beunk (GB) legden uit dat in een sfeer van geven en nemen, elkaar respecteren en elkaar iets gunnen veel bereikt kan worden.

Stabiel
“Als je het coalitieakkoord naleest, zie je dat het merendeel intussen gerealiseerd is,” zegt Jan Berkhoff. “Het is absoluut niet de bedoeling om onszelf uitgebreid op de borst te kloppen, maar we kunnen wel zeggen dat we een stabiele coalitie hebben en dan ben je ook in staat om een stabiel beleid te voeren,” aldus Berkhoff. In vergelijking met andere gemeenten is het inderdaad opmerkelijk dat er zelfs in de huidige coronatijden nog ruimte is voor projecten zoals het nieuwe zwembad.

Chemie
De sfeer in het College van B en W is goed, maar er is ook duidelijk chemie tussen deze nieuwe generatie fractieleiders. Er wordt steeds open en eerlijk met elkaar gediscussieerd. “En dat is goed nieuws,” zegt Scheppink, “maar dat valt vaak buiten het nieuws, maar wij vinden het bijzonder genoeg om toch een keer te melden.”

Crisis dempen
De coalitie van SGP, CU, CDA en GemeenteBelang is blij met een gezond huishoudboekje voor 2021. “Maar we maken ons zorgen om onze inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen in de nog voortdurende coronacrisis. Daarom zijn we blij dat B en W een plan maken die de effecten van de crisis dempt en daar geld voor wil reserveren. Ook de risico’s in het sociaal domein zijn nog niet bezworen.”

Trefpunt Espelo
De coalitiepartners zijn zich er terdege van bewust dat ze er ook zitten namens hun kiezers. Ze geven elkaar dan ook de ruimte om te komen met eigen voorstellen. Gemeentebelang stelt voor om het Trefpunt in Espelo geld te geven om zonnepanelen aan te schaffen. “De buurtschap heeft ontzettend zijn best gedaan voor het buurthuis. En dan komen ze net dat laatste beetje geld tekort voor zonnepanelen. Daar willen we hen mee helpen,” zegt Jan Beunk.

Biodiversiteit
Het CDA breekt een lans voor het vergroten van de biodiversiteit. “Dat willen we grondig aanpakken,” zegt Dieger ten Berge. “Niet eenmalig door een bedrag weg te geven om akkerranden en wegbermen in te zaaien met bloemen- en kruidenzaden.” Ten Berge vervolgt: “We gaan daarover in gesprek met het IVN en Groen Holten, zodat we daar met ons allen blijvend van kunnen profiteren, zoals ze dat in buurgemeente Hof van Twente ook doen.”

Verkeersveiligheid
De CU wil de verkeersveiligheid op gevaarlijke plekken verhogen. “Het kruispunt Stroekeld-Reggesingel is er een voorbeeld van,” zegt Berkhoff. “Daar is onvoldoende ruimte voor een rotonde, maar kom dan met andere maatregelen om al die ongelukken de er gebeuren te voorkomen.”

Bomenkap
De SGP wil een ander beleid voor het kappen van bomen. “Het automatisme om bomen te kappen zodra ze ook maar iets in de weg staan, moet veranderen. Soms moet je kappen, dan kun je niet anders, maar soms kan een waardevolle boom ook blijven staan als je de straat iets aanpast. Die kant moeten we op,” zegt Scheppink. “We zijn indertijd geschrokken dat alle grote bomen van de Markeloseweg werden weggehaald. Dat is met de beste bedoelingen gebeurd, maar dat beleid willen we beter regelen door de groenstructuurvisie kritisch tegen het licht te houden.”

Oppositie
De coalitie is zelfs bereid over de eigen partijgrenzen heen te kijken. Daarom kwamen CU en oppositiepartij D66 met een gezamenlijke motie om juist in coronatijd nog meer voor de jongeren te doen.

Meer berichten