Steun voor terreinbeheerders om meerkosten coronacrisis

TWENTE - Goed nieuws voor terreinbeherende organisaties: er komt extra steun beschikbaar om hen te helpen met de meerkosten die zij maken als gevolg van de coronacrisis.

Afgelopen week nam de Provincie Overijssel een motie hiervoor aan bij de begrotingsbehandeling. Concreet wordt een half miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Dit naar aanleiding van een unaniem aangenomen voorstel van Partij voor de Dieren voor coronasteun aan natuurgebieden.

Uitdagingen
De afgelopen maanden zagen we het regelmatig: het was aanzienlijk drukker in de natuurgebieden dan gebruikelijk, ook in Twente. Wegens een gebrek aan veel andere activiteiten kozen mensen er massaal voor om dan maar een natuurgebied te bezoeken. De beherende organisaties kwamen hiermee echter wel voor fors hogere kosten te staan. Zo brengen de extra bezoekers meer schade toe aan de natuur, bebording en meubilair. Ook werd vaker afval achtergelaten door de nieuwe groep bezoekers. Een en ander zorgde er ook voor dat er extra toezicht en handhaving ingezet moest worden in deze gebieden. Het college van gedeputeerden kwam uiteindelijk met een schatting van de meerkosten van 250.000 euro voor dit jaar. De Partij voor de Dieren zette gelijk in op een half miljoen euro aan extra geld, zodat ook in 2021 veel meerkosten gedekt kunnen worden. Immers, de situatie is nog erg onzeker, maar we zitten wel zo’n beetje op het dieptepunt van de ernst van de situatie. Als een en ander volgend jaar stabiliseert, kunnen de gereserveerde middelen alsnog voor andere doelen gebruikt worden.

Meer berichten
 
Auto zoeker