Foto: shutterstock.com

Laadconsulenten adviseren bij plaatsing laadpalen gemeente

TWENTE - De populariteit van elektrisch rijden is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Meer en meer particulieren en bedrijven kozen voor elektrisch rijden. Maar er is wel een probleem: de benodigde infrastructuur qua laadpalen blijft nog achter bij deze groei. Hierdoor is het relatief lastiger om een laadplek te vinden.

De provincies Overijssel en Gelderland willen hier verbetering in brengen. Zij gaan gezamenlijke aanbestedingen organiseren en een kopgroep van gemeenten krijgt ondersteuning bij het opstellen van een laadvisie. Zij gaan dan ook onderling ervaringen en inzichten uitwisselen. Dit moet dan uiteindelijk zorgen voor een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk in heel Oost-Nederland. Het moet dan ook gelijke tred houden met de verwachte groei van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren. Elektrisch rijden heeft veel voordelen, zoals verbetering van luchtkwaliteit, lagere CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast.

Laadconsulenten
Gemeenten krijgen straks hulp bij planning en plaatsing van nieuwe laadpalen van een laadconsulent. Deze dienen dan als direct aanspreekpunt voor de nodige ondersteuning en hulp. De laadconsulenten helpen dan bij het opstellen van de laadvisie, waarin gemeenten hun uitgangspunten en doelen vastleggen. De laadconsulenten gaan dan ook beide provincies zelf adviseren over dit thema. Niet alleen bij het aanwijzen van locaties voor snelladers en ‘Clean Energy Hubs’, maar ook in de verbinding met OV-concessies, zero-emissiezones en meer.

Meer berichten
 
Auto zoeker