<p>Deel van de Enterstraat waarvoor de gemeente een plan maakt.</p>

Deel van de Enterstraat waarvoor de gemeente een plan maakt.

(Foto: Jan Joost )

Zuinig op Enterstraat

RIJSSEN - Het historisch karakter van de Enterstraat wordt zo veel mogelijk behouden.

Om te voorkomen dat historisch getinte straatbeelden in korte tijd drastisch gaan veranderen, is de gemeente bezig dit anders aan te pakken. Volgend jaar zal een begin worden gemaakt met het gedeelte van de Enterstraat tussen de kruising met de Wierdensestraat en de kruising met de Oranjestraat. Om te voorkomen dat er zaken over het hoofd worden gezien of onherstelbaar worden veranderd, zal voor het betreffende gedeelte van de Enterstraat een apart plan worden gemaakt. Daarin zal de huidige situatie worden beschreven en voorstellen worden gedaan dit gedeelte van de buitenring van het stadshart zal worden behandeld.

Veel van vroeger
Wie oude foto’s van de Enterstraat bekijkt, zal het ongetwijfeld opvallen dat er in het straatbeeld nog veel van vroeger is overgebleven. Komend vanaf de Oranjestraat staan aan de rechterkant nog veel karakteristieke panden. Ook het voormalige pand van hotel Gijsbers, waarin nu Restaurant Oriental is gevestigd, is al lange tijd beeldbepalend voor dat stuk Enterstraat. De coalitiepartijen in de Rijssen-Holtense gemeenteraad hebben afgesproken dat er in de toekomst meer aandacht zal zijn voor het behoud van monumentale panden en straatbeelden. Ook bij de huidige reconstructie van de binnenstad is gezocht naar het terugbrengen van de sfeer van vroeger tijden.

Meer berichten