Orgels in Rijssen (10): Westerkerk van Plooy
Foto: Gerrit Kraa

Orgels in Rijssen (10): Westerkerk van Plooy

RIJSSEN - Het gebouw is een ontwerp van de architecten Plooy uit Amersfoort en Heuvelink uit Apeldoorn.

In een herkenbare stijl, identiek aan de Ontmoetingskerk in de Boomkamp, eenzelfde toren als in Vriezenveen. Mr. Karel Schönfeld Wichers schreef zijn broer Herman dat hij het een minder fraai gebouw vond, anderen roemden het nieuwe Godshuis als buitengewoon geslaagd.

Vele sprekers
Het werd met een indrukwekkende kerkdienst in gebruik genomen, op zaterdagavond 3 februari 1931. Er waren vele, vele sprekers. Te beginnen met een preek door ds. Aart Hendrik Jan Gerard van Voorthuizen, in 1927 uit Nijkerk gekomen, in 1930 naar Vuursche vertrokken. In 1927 had een onbekende gever de predikant honderd gulden geschonken om klapstoeltjes te kopen voor de bomvolle Schildkerk. Ds. Van Voorthuizen stelde voor om dat bedrag te reserveren voor de eerstesteenlegging van een tweede kerkgebouw. Die steen kwam er op 26 april 1930. De zeer geliefde dominee mocht derhalve de kerk in gebruik nemen. Een jaar daarna, in 1932, zou hij opnieuw naar Rijssen overkomen. Om er in 1934 alweer te vertrekken…. Momenteel moet een PKN-predikant vier jaar op een standplaats verblijven, in de jaren ‘30 was er een ernstig tekort aan orthodoxe predikanten en was er geen vastgestelde termijn. Zo kreeg ds. Mulder, in Rijssen (en Enter) ook al zeer geliefd, in totaal 100 beroepen en diende 12 gemeenten….

Opening
Terug naar de opening van de Westerkerk. De predikant sprak over Zacharia 4:7b: "Genade, genade zij denzelven”. Na de preek, die in diverse bladen uitvoerig werd weergegeven, volgde nog een serie sprekers. Burgemeester Knottenbelt was verhinderd, wethouder J.J. ter Horst bood namens de gemeente de elektrische verlichting van de wijzerplaten op de 33 meter hoge toren aan. En als firmant van Ter Horst & Co een enveloppe met f. 3000. De architect bood een preekstoel-zetel aan. Hij legde uit dat de kerk een kruisvorm had en dat het metselwerk bestond uit "blauwe trasraamklinkers in kettingverband”. De Vaal gaf namens de bouwcommissie een tegeltableau. Meester Gerhardus van Wijngaarden schonk de kanselbijbel. Er waren nog meer geschenken: lampen voor de kansel en voorlezersgestoelte door de Jongelingsvereniging Immanuel, een doopvont van de meisjesvereniging Martha, een luidklok van de Zondagsschoolvereniging. De journalist "merkte op” welke afgevaardigden er zoal waren: van de kerken uit Wierden en Enter, van de andere kerkgenootschappen uit Rijssen, consulent ds. Steenbeek, oud-predikanten ds. Klomp en ds. De Bruin, ds. Groenewoud als ringpredikant en namens het Provinciaal College van Toezicht mr. Van den Steen van Ommeren De oudste godsdienstonderwijzer G. Bruggink sprak het dankwoord namens de kerkvoogdij. Er waren duizend zitplaatsen, de kerk kostte f. 20.934 guldens en 21 cent. Na al die sprekers kwamen de mensen wellicht thuis. Met zwil in de oren?

En o, ja, er was ook nog een echt kerkorgel. De bouwer Spanjaard was namens zijn firma uit Rotterdam gekomen….

Gerrit Kraa

Meer berichten
 
Auto zoeker