Column: Xi Jinping

Column: Xi Jinping

Nog nit zo heel lange eleden was ik biej ne biejeenkomst met völle kloke zakenleu. Het gung oawer de wearlndhaandel, oawer de reante, oawer de Brexit en watvukke gevolgen det vuur oons hef, oawer ’t Damrak, Wallstreet en de Nasdaq, oawer inflatie en toen op-eens de vroage wee a’j better köant vertrouwen: Donald Trump of Xi Jinping.

Non jea, Donald Trump kenne viej wal. Den skreewn en twittern alns an mekoar, was nit aaltied te vertrouwen, wus nit aaltied wat’e wol en dee nit aaltied wat’e zea. Mear ook heel vake wal en hef het Trumpisme in Amerika ebracht: vuural an oezelf deanken. Amerika is een groot laand met heel völle grote beursgenoteerde bedriewe, immense budgetten vuur defensie, zee zeent al noar de moane wes en zo kö’j nog wal eawn verdan goan.

Mear Xi Jinping keant zowat gin meanske. Jinping is ‘n leaider van China. Nee, det was toch Mao Zedong, wee’j wal, det kleine kearlke met det boerenkielke an? Ach China, wat koomp doar non vandan, oh jea, zee maakt alns noa en de leu leawt doar preenspoal in oarmood.

Ik keuze vuur Jingping want China is nit mear zo communistisch toch as oonder beweend van Mao en Xi löp der gewoon Westers biej. Kö’j wal gedoo met hebben. Det dachen de meesten in de zale. ’n Sprekker mos oons de oogne eawn lös doon. Vanof dee tied zir ik miej eens goan verdepen in China en leus ik het beukn van China-kenner Martin Hinoul. In ‘De expansie van China’ beskrif hee wat der in China gebuurt en hoe a’j regtevoort tegen de Chinezen an munn kieken.

Wus iej det China roem 1,4 miljard inwonners hef, gloepens völle kloke studeanten hef dee at an de beste universteiten in het Westen studeert dee at temet met dee kennis mooi wier op China an goat. Wus iej det China dé fabriek is van heel völle spil wa’w hier gebroekt en det is mear dan wa’j via Alibaba köant bestellen. Wus iej det China kortens noar de moane is ewes. Wus iej det de Chinezen al heel völle Fraanske wiengoarden in bezit hebt. Wus iej det China heel stoark an ’t worden is op militair gebied, op het gebied van electronica, tellefontjes. Wus iej det ze zélf een GPS-systeem hebt, wus iej det ze het beste high-speed spoernetwerk van de wearlnd hebt, det zo’n betje alle zunnepanelen oet China komt. A’j noagoat det ze dikke tien joar geleden zowat niks vuursteelden. En deankt non mear nit det het doar allemoal zo democratisch geet as in ’t Westen. Hinoal zeg det Xi ginne millimeter opgef van centraal leiderschap: lústern, det zöalt ze!

China wil Amerika, India en Ruslaand vuurbiejgoan en dé spöller in de wearlnd worden. Kö’w det nog tegenhoolden?

Gerard Voortman

Meer berichten
 
Auto zoeker