Behoud het aanzien van voormalig café de Duizendpoot
RIJSSEN - Het karakteristieke pand van de Duizendpoot uit 1926.
RIJSSEN - Het karakteristieke pand van de Duizendpoot uit 1926. (Foto: Jan Joost )

Behoud het aanzien van voormalig café de Duizendpoot

RIJSSEN - “Het pand Enterstraat 1A is een markant pand. Het mag niet gesloopt worden. Het zou een beschermd stadsgezicht moeten worden,” aldus Sander ter Harmsel (D66).

De Democraat was in de Commissie Grondgebied donderdagavond echter niet voor aankoop van het pand door de gemeente, zoals Burgemeester en Wethouders voorstelden. Ook René de Kof (VVD) was tegen aankoop door gemeente. “Ik ben er zelfs ontstemd over, want als dit de handelwijze van de gemeente wordt, dan zijn er eigenlijk altijd wel redenen te vinden om panden aan te kopen.”

Melancholie
CDA-fractievoorzitter Dieger ten Berge vond aankoop juist een goede zaak, hoewel ook hij door wat melancholieke gevoelens werd geplaagd door het verloren gaan van deze voorheen populaire kroeg. “Hij wilde zelfs van de wethouder weten of bij de aankoop ook de inventaris was inbegrepen. Ten Berge vond de strategische aankoop van de voormalige Duizendpoot en het naastgelegen pand een goede zaak. Zeker voor het gevraagde bedrag van 210.000 euro. Frederike Hulshof (CU) sloot zich daar bij aan. Jan Erik Rietman (SGP) gewaagde zelfs van een tijdelijk gebruik van het pand als toeristisch informatiepunt in het hoogseizoen en behoud van de toiletfunctie voor het publiek.

Gebiedsvisie 
Wethouder Jan Aanstoot (GemeenteBelang) zei dat de gemeente niet altijd panden gaat aankopen. “Dat doen we alleen in bijzondere omstandigheden en wordt per situatie bekeken. Het staat al vanaf 2015 leeg. De locatie past ook uitstekend in de gebiedsvisie die we voor de Enterstraat aan het ontwikkelen zijn. Hoe maken we dat daar weer levensvatbaar.” Door de aankoop wil de gemeente ook criminele activiteiten in het pand tegengaan. De Koff (VVD) redeneerde juist de andere kant. “Wat we nu doen is gemeenschapsgeld gebruiken om het criminele circuit juist te financieren. Laat de markt de markt zijn. Bovendien, als je op die plek wonen toestaat, hou er dan wel rekening mee dat er nog altijd horeca naast zit waar hinder van ondervonden kan worden. Hoe gaan we dat oplossen?”

Louche
Ten Berge (CDA) zei dat de gemeente goed handelde. “We moeten niet naïef zijn. De markt werkt voor dit pand niet. Er zit gewoon te veel gedoe met regelgeving omheen en is niet aantrekkelijk. We moeten inderdaad voorkomen dat het pand louche ondernemers aantrekt. Dus aankopen.”

PvdA en GemeenteBelang vonden de aankoop van het pand geen bezwaar, waardoor VVD en D66 alleen bleven staan in hun bezwaren tegen de aankoop.

Meer berichten