Foto: jaap posthumus / Shutterstock.com

Overijssel kon lekker doorrijden in 2020

TWENTE - Het gaat misschien wat ver om te roepen: de coronacrisis heeft ook zo z’n mooie kanten. Maar het is wel een feit dat er op het gebied van drukte op de weg afgelopen jaar veel positiefs te melden viel.

De nieuwste becijferingen van de Provincie Overijssel laten dat de filezwaarte in Overijssel in 2020 daalde met ruim 47 procent ten opzichte van 2019. Dit is weliswaar minder dan de landelijke afname van 68 procent. Over de gehele linie nam de drukte op de weg af, waarbij met name tijdens de ochtend- en avondspits de grootste afname zichtbaar was. Hiermee is een sterke trend doorbroken; waar in de periode van 2012 tot en met 2019 de files altijd voor 90 procent in de spits stonden, is dit nu gedaald tot net onder de 60 procent.

Veel werkzaamheden
Dat de afname in Overijssel niet zo sterk was als landelijk komt onder meer doordat de hoeveelheid wegwerkzaamheden sterk toegenomen is. De rustige wegen waren namelijk een uitgelezen moment om veel wegenonderhoud uit te voeren. Goed nieuws voor de voor Twente zo belangrijke infrastructurele sector. Maar het gevolg was dus wel dat automobilisten statistisch vaker in de files kwamen door wegwerkzaamheden.

Veel thuiswerken
Een belangrijke oorzaak is uiteraard dat mensen in 2020 meer thuis zijn gaan werken en dat ook bedrijven minder vervoerden. Dit is over de gehele linie gunstiger voor het milieu. Mobiliteitsorganisatie Twente Mobiel is al vele jaren voorstander van zowel thuiswerken als spreiding van werktijden om zo de spits te mijden.

Meer berichten