Lokaal sportakkoord

RIJSSEN-HOLTEN - Samen met sportaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsaanbieders wil de gemeente sporten en bewegen voor iedere inwoner van de gemeente mogelijk maken. Om dit te realiseren heeft het college van burgemeester en wethouders vorig jaar het Lokaal Sportakkoord vastgesteld. 42 organisaties hebben dit ondertekend en hun steun voor het realiseren van de ambities uitgesproken!

RIJSSEN-HOLTEN - Samen met sportaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsaanbieders wil de gemeente sporten en bewegen voor iedere inwoner van de gemeente mogelijk maken. Om dit te realiseren heeft het college van burgemeester en wethouders vorig jaar het Lokaal Sportakkoord vastgesteld. 42 organisaties hebben dit ondertekend en hun steun voor het realiseren van de ambities uitgesproken!

ViaVie Welzijn voert via BuurtKracht samen met de betrokken organisaties de ambities uit. Er zijn werkgroepen samengesteld om aan de slag te gaan met lokale acties. Bijvoorbeeld voor ouderen, statushouders, jeugd, kinderen met een beperking, rookvrije sportaccommodaties en leefstijl/aanpak overgewicht.

Cursusaanbod
Er is budget beschikbaar om ondersteuning te bieden aan sportaanbieders, maar ook aan culturele verenigingen, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Zo worden zij onder meer geholpen bij het vervullen van hun rol binnen het Lokaal Sportakkoord. De projectgroep heeft op basis van de wensen van de sportaanbieders gekozen voor het aanvragen van diverse online cursussen.

Meer weten?
Wil je meer weten over het Lokaal Sportakkoord of de uitvoering? Of wil je meehelpen om de ambities te realiseren? Neem dan contact op met coördinator René Hoveling via hoveling@viaviewelzijn.nl of 06 4565 0308. Kijk voor meer informatie op www.buurtkrachtrijssen-holten.nl en klik op Bewegen & gezondheid/Lokaal Sportakkoord.

Meer berichten