RIJSSEN - Paul de Goede voerde het woord in zijn strijd tegen windmolens.
RIJSSEN - Paul de Goede voerde het woord in zijn strijd tegen windmolens. (Foto: Jan Joost )

Windmolens zijn monsters

RIJSSEN - Windmolens zijn monsters, volgens Paul de Goede van de Fliermatenweg in Holten. De levensgezel van Rita Beltman maakte gebruik van het spreekrecht in de Commissie Grondgebied die discussieerde over de toekomstige locaties voor windmolens.

De Goede stelde vast dat windmolens monsters zijn die de gezondheid van mensen en dieren bedreigen. "Ze zijn onrendabel." Volgens hem zou het opwekken van elektriciteit en de opslag ervan aan elkaar gekoppeld moeten worden. "De netwerkbeheerder kan de nu opgewekte stroom van zonnepanelen niet kwijt in het systeem. Zoek daarom eerst goede opslagmogelijkheden in plaats van zonder opslagcapaciteit verder te gaan." De Goede legde de vinger bij de locaties in de natuur waar nu zonnepanelen worden neergezet. "Neem een voorbeeld aan de buren. In Noord-Wierden is aan het einde van het industrieterrein ruimte voor zonnepanelen. Daar passen ze heel goed en niet in de natuur."

Alternatieven bedenken
In plaats van windmolens zou er nog heel veel winst te behalen zijn in het plaatsen van zonnepanelen bij particulieren, maar ook zou de zoektocht naar betere alternatieven veel kunnen opleveren. "Richt je niet alleen op windmolens, maar laat Rijssen-Holten de trendsetter worden in het bedenken van alternatieve energiemogelijkheden." Ook inspreker Richard Koster van de Beuseberg was tegen de mogelijke komst van windmolens. Hij zei geluidsoverlast te vrezen voor toekomstige woningen in de Liezen en hij is bang dat de paasvuurtraditie op de Beuseberg in gevaar komt. "Praat over energieopwekking en niet alleen over windmolens."

Draagvlak
De commissieleden hamerden vooral op het draagvlak dat er moet komen voor de plekken waar mogelijk windmolens kunnen komen. Het gaat daarbij vooral om locaties aan de gemeentegrenzen. Wethouder Erik Wessels (CDA) zei zorgvuldig te werken aan draagvlak. "De samenleving is nu aan zet. Wij willen weten hoe de samenleving er tegenaan kijkt." Ook de achterblijvende deelname vanuit Rijssen aan de meningsvorming wilde hij verbeteren. De wethouder adviseerde de politici niet op voorhand al keiharde afstanden te hanteren, "want daarmee zet je mogelijke locaties op voorhand op slot."

Meer berichten
 
Auto zoeker