Gemeente en welzijn: trek aan de bel bij beginnende schulden

RIJSSEN - De huidige coronacrisis heeft een grote impact op veel mensen. Ook in de gemeente Rijssen-Holten zijn er ondernemers en gezinnen die het niet makkelijk hebben. Inkomsten lopen terug, banen staan op de tocht en de vaste lasten draaien gewoon door... Beginnende schulden kunnen al snel escaleren. Daarom is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken.

Helaas leert de ervaring dat veel mensen pas hulp zoeken wanneer schulden fors opgelopen zijn, soms wel tot tienduizenden euro’s. Het is dan aanzienlijk moeilijker om mensen weer uit deze problemen te halen. Rijssen-Holten werkt ook samen met andere partners om op tijd beginnende schulden te signaleren en proactief hulp te bieden. Zo werkt de gemeente samen met Avedan, nutsbedrijven, zorgverzekeraars en de lokale woningcorporaties in het kader van de pilot ‘Vroeg Eropaf’.

Steunmaatregelen
De gemeente heeft diverse ondersteunende maatregelen beschikbaar voor diverse doelgroepen. Zo is er de TONK-regeling voor tijdelijke ondersteuning met vaste lasten. Daarnaast zijn er ook diverse steunmaatregelen voor gezinnen en inwoners die langer rond moeten komen met een laag inkomen, zoals het Kindpakket. Hiermee kunnen ouders bijdragen krijgen voor onder meer schooluitjes en sport- en cultuurdeelname van de kinderen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over hulp bij geldzorgen en aanverwante regelingen vanuit de gemeente op: www.rijssen-holten.nl/inwoner/publicatie/geldzorgen

Meer berichten
 
Auto zoeker