Nieuwe aanpak moet vakantiepark helpen

TWENTE - Recreatie en toerisme is een belangrijke branche voor Overijssel. Er zijn dan ook veel vakantieparken te vinden, waarvan de meeste toekomstbestendig zijn. Andere parken kampen juist met problemen. Een nieuwe, provinciebrede aanpak moet hier verbetering in brengen.

Uit eerder onderzoek bleek dat 74 procent van de Overijsselse vakantieparken vitaal zijn, waarvan 14 procent ook nog eens als voorlopers in hun sector gezien worden. Er zijn dus ook parken waar de toekomst minder rooskleurig is. Afgelopen week werd het startschot gegeven voor het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Zij ondersteunen gemeenten in Overijssel bij de aanpak van parken waar het minder goed gaat. Het doel is om deze parken weer een vitale toekomst te geven. Uitgangspunt is dat hun recreatieve functie behouden blijft. Als dat niet meer haalbaar is, kan het expertisecentrum ondersteunen bij het complexe proces van transformatie naar een nieuwe functie.

Grote uitdaging
Bij vitalisering en transformaties van vakantieparken spelen thema’s als ruimte, volkshuisvesting, veiligheid en economie. Omdat de vraagstukken rondom vitaliteit op vakantieparken vaak complex zijn, kijkt het expertisecentrum samen met betrokken partijen zoals gemeenten en ondernemers naar de kansen van een vakantiepark. Wanneer er geen toekomst is, kijkt men naar transformatie, bijvoorbeeld voor natuur of wonen. Als kwartiermaker heeft burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen de afgelopen maanden gewerkt aan het plan voor het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Bij de aanpak van het expertisecentrum staat de één-park-één-plan gedachte centraal: elke situatie vraagt om een unieke aanpak. Momenteel dienen reeds vijf vakantieparken als pilot. Binnen de lopende pilots wordt ervoor gezorgd dat belangrijke informatie op tafel komt, zodat een stappenplan uitgezet kan worden voor de toekomst.

Meer berichten
 
Auto zoeker