Foto: Shutterstock

Test die aardlekschakelaar!

Dat de groepenkast is voorzien van een aardlekschakelaar worden we vaak alleen aan herinnerd wanneer ineens de stroom in huis uitvalt. Hinderlijk? Zeker! Maar dat ding is zo belangrijk, evenals het regelmatig testen ervan.

De elektriciteit in huis is een gesloten stroomkring. Vanaf de meterkast stroomt de elektriciteit via stroomdraden naar apparaten en wat niet verbruikt wordt, gaat via andere stroomdraden weer retour. Wanneer draden of apparaten mankementen vertonen, kan de stroom weglekken via bijvoorbeeld het geaarde stopcontact naar de aarde. De aardlekschakelaar detecteert dat die stroom weglekt en schakelt alles uit. Apparaten die niet op een geaard stopcontact zijn aangesloten, kunnen door een defect onder spanning komen te staan. Degene die dan als eerste het apparaat aanraakt, krijgt een elektrische schok. Eigenlijk functioneert diegene dan net als de aarding van het stopcontact. Ook dan legt de aardlekschakelaar de hele boel plat.

Gevolgen
Als de aardlekschakelaar niet werkt, zijn brand en elektrocutie de twee grote gevaren. Bij kortsluiting blijft er stroom lopen als de aardlekschakelaar niet werkt. Er kan veel warmte ontwikkeld worden. Denk maar eens aan een broodrooster of grill. Ook deze worden door elektriciteit zeer warm. In tegenstelling tot de broodrooster zijn veel andere apparaten daar niet op berekend, waardoor materialen gaan smeulen en uiteindelijk brand ontstaat. Ook de schok die men krijgt bij elektrocutie kan zeer gevaarlijk zijn. Dit is onder andere afhankelijk van hoe de stroom door het lichaam loopt. Zo kan de elektrische schok bijvoorbeeld het hartritme ontregelen of het hart helemaal stil leggen. Zonder tijdige hulpverlening kan dit tot de dood leiden.

Testen
Het testen van een aardlekschakelaar is belangrijk, want de schakelaar kan op den duur vast gaan zitten en dan niet meer doen waar hij voor bedoeld is. Onder andere Vereniging Eigen Huis en Netbeheerder Enexis adviseren om minimaal twee keer per jaar de schakelaar te testen. Goed moment daarvoor is de overgang van zomer- naar wintertijd en de overgang van winter- naar zomertijd. Klokken en dergelijke moeten dan toch al opnieuw ingesteld worden. Testen is niet moeilijk. De meeste schakelaars zijn voorzien van een testknop gemarkeerd met de letter 'T' en deze moet ingedrukt worden. Valt de stroom niet uit (en gaat de aardlekschakelaar niet om) dan moet de schakelaar vervangen worden.

Meer berichten
 
Auto zoeker