RIJSSEN - Dokter Baan voert het woord namens de huisartsen.
RIJSSEN - Dokter Baan voert het woord namens de huisartsen. (Foto: Jan Joost )

Huisartsen tegen mega windmolens in Rijssen-Holten

RIJSSEN - De megawindmolens waarvoor de gemeente Rijssen-Holten locaties zocht, zijn een bedreiging van de volksgezondheid.

Dat zei de Rijssense huisarts J. H. Baan tijdens de inspraakavond over de zoeklocaties voor de windturbines. Baan sprak namens de huisartsen, die fel tegenstander zijn van windmolens van meer dan 200 meter hoogte.

Effecten
Volgens Baan zijn de laatste jaren onderzoeken gedaan naar de effecten van hoogspanningsmasten. Uit deze onderzoeken zou blijken dat de onzichtbare krachtenvelden niet goed zijn voor de gezondheid van mensen en dieren.

Lage tonen
Baan wees nadrukkelijk op de nadelige effecten van de mega windmolens. Volgens de arts veroorzaken vooral de hoge windturbines een laag geluid dat voor het menselijk oor niet waar te nemen is. “Vergelijk het met de lage bastonen die we horen als er in een naburige plaats festiviteiten gaande zijn. Dan horen we ‘s avonds laat niet de hoge tonen, maar wel de lage tonen die heel ver dragen.”

Psychisch
Volgens Baan houden deze lage tonen niet op de bij de gemeentegrens en ook al zet je de windturbines op behoorlijke afstand van de bebouwing, dan nog veroorzaken ze overlast. “Deze onhoorbare overlast kan op termijn psychische schade veroorzaken. Ook bij kinderen. Denk aan slapeloosheid en alle klachten die dit daaruit voortkomen.”

Klein formaat
Desgevraagd zei Baan geen enkele mogelijkheid te zien voor de grote windmolens die het College in gedachten had. “Hoogstens zou je iets kunnen doen met een kleinere uitvoering die je soms in een weiland ziet staan.” De effecten die een kleine windturbine veroorzaken is nog mee te leven, maar dit zet weer geen zoden aan de dijk om te voldoen aan de eisen van de energietransitie.

Om aan de verplichtingen van de energietransitie te voldoen, moet een keus worden gemaakt tussen de aanleg van velden met zonnecollectoren of de plaatsen van mega windmolens.

Meer berichten