<p>RIJSSEN - VVD-fractievoorzitter Bart-Jan diende twee moties in.&nbsp;</p>

RIJSSEN - VVD-fractievoorzitter Bart-Jan diende twee moties in. 

(Foto: Jan Joost)

Gemeenteraad stopt zoektocht

RIJSSEN - De zoektocht naar locaties voor windmolens is in de gemeenteraadsvergadering per direct stopgezet.

De uitkomst van een zeer uitvoerige discussie was dat Burgemeester en Wethouders besloten om de mega windmolens op sterk water te zetten, deskundigen uit de samenleving te betrekken bij de zoektocht naar alternatieve energiebronnen en daarvoor tot 2023 de tijd te nemen. Op die manier kunnen alle uitkomsten en alternatieven op een rij worden gezet, zodat er ook in alle rust een juiste keus gemaakt kan worden.
VVD-fractieleider Bart-Jan van den Berg zag zijn kans schoon om het College extra de pin op de neus te zetten en alle risico’s op een eventuele bouw van mega windmolens weg te nemen. De liberale voorman diende twee moties in: in een ervan werd opgeroepen tot een een second opinion over het door Energie Watch uitgebrachte rapport. De andere motie riep op om te stoppen met zoeken naar locaties voor windturbines in afwachting van het onderzoek door het RIVM en de GGD.
De VVD had ook vragen ingediend over de toezeggingen die Rijssen-Holten in Twents verband had gedaan. Uit navraag bij voorzitter Louis Koopman van de RES Twente bleek namelijk dat het bod van Rijssen-Holten wat anders werd uitgelegd dan de gemeenteraad had opgevat. De gemeenteraad dacht een slag om de arm te houden over het kunnen voldoen aan de verplichtingen. Maar de RES Twente beschouwde het gedane bod als het minimale.
Wethouder Erik Wessels (CDA) zei dat het College anders is gaan denken over de windturbines. Volgens Van den Berg was dit in lijn met de moties die hij had ingediend. “Hierover is ook overleg geweest met de collegepartijen SGP, CDA, CU en GemeenteBelang,” aldus Van den Berg. “Wij dienden de moties in om duidelijk een signaal af te geven naar de andere gemeenten,” zegt Van den Berg. Toch stemden de collegepartijen tegen de VVD-moties. “Helaas”, stelt Van den Berg. “Er werd steeds gesproken over “herijking”, terwijl volgens ons een second opinion een beroep doet op een onafhankelijke derde voor de beoordeling van het bewuste rapport.”
Al met al heeft de politiek en het College zich de kritiek uit de samenleving en uit de gemeenteraad toch aangetrokken en de zoektocht naar windmolenlocaties stopgezet. Van den Berg is “blij en uitermate tevreden dat het doel wat we hadden, namelijk geen mega windturbines in de gemeente, voorlopig gehaald is.” Volgens hem hebben de VVD-moties daaraan flinke bijdrage geleverd.

Meer berichten
 
Auto zoeker