Gemeenten: Geld nodig voor taalonderwijs aan inburgeraars

TWENTE - De veertien Twentse gemeenten maken zich zorgen over de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. Inburgeraars moeten dan zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij. De Twentse gemeenten vrezen echter dat zij veel te weinig geld krijgen om deze taak passend uit te kunnen voeren.

De nieuwe wet verplicht inburgeraars om de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau te leren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de diverse leerroutes om dit te bereiken, onder meer via onderwijs. De financiering die zij hiervoor ontvangen van het Rijk, blijkt echter ontoereikend te zijn voor aanbieders van deze onderwijstrajecten. Bovendien hebben gemeenten ook geen financiële ruimte om dit potje aan te vullen. Het gevolg is dat aanbieders, ook in Twente, aangegeven hebben niet in te tekenen voor het beoogde bedrag dat gemeenten beschikbaar kúnnen stellen. Het lukt de gemeenten dus concreet niet om een passende aanbestedingsprocedure uit te voeren met dit hoge ambitieniveau. Uiteraard komt dit alles bovenop de ándere grote financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen zoals voor zorgtaken.

Oproep
Op initiatief van de veertien Twentse gemeenten is er mede vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), belangenbehartiger Divosa, G40-stedennetwerk, G4-stedennetwerk en samenwerkende plattelandsgemeenten (P10) een brief aan de Ministers Koolmees (SZW) en van Engelshoven (OCW) gestuurd. In de brief delen zij hun zorgen over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van dit onderdeel van de nieuwe Wet. Ook doen zij het klemmende verzoek aan de Ministers om met de aanbieders in gesprek te gaan en samen tot een passende oplossing te komen voor deze uitdaging.

Meer berichten
 
Auto zoeker